poniedziałek, 8 marca 2021

Udana kontrola KAS. Skarb Państwa odzyskał 55 mln zł

Kontrola KAS źródło: KAS

Opolska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła spółkę, która unikała opłat podatku u źródła odsetek wytransferowanych do podmiotu powiązanego. Po kontroli firma skorygowała deklaracje podatkowe i wpłaciła zaległości podatkowe z odsetkami. To ponad 55 mln zł.

Ustalenia pracowników opolskiej KAS opierały się na materiale z kontroli celno-skarbowej i informacjach otrzymanych z administracji podatkowej Luksemburga. Spółka z branży telekomunikacyjnej przez 3 lata stosowała model optymalizacyjny, który prowadził do unikania opodatkowania podatkiem u źródła odsetek wytransferowanych do podmiotu powiązanego z Luksemburga.

Firma złożyła już korekty deklaracji i wpłaciła zaległe podatki z odsetkami w wysokości ponad 55 mln zł.

źródło: opolska KAS

Gość w kawiarence

Facebook