środa, 21 kwietnia 2021

Ulga dla twórców i artystów. ZUS czeka na wnioski

 źródło: Pixabay

Przedsiębiorcy działający w sferze kultury mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień ubiegłego roku. Taką opcję daje nowela ustawy covidowej, która działa od 26 stycznia.

O zwolnienie z ZUS za 3 miesiące mogą się starać twórcy, artyści, architekci, zarządzający obiektami kultury, przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z produkcją, dystrybucją i projekcją filmów (przeważający rodzaj działalności oznaczony kodem PKD 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z), firmy świadczące usługi edukacyjne na rzecz muzeów (PKD 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z). Ponadto płatnicy składek prowadzący tzw. muzea prywatne wpisane do ministerialnego wykazu (art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach).

Umorzenie otrzymają te osoby, które doświadczyły spadku przychodów z działalności o co najmniej 75%. Należy porównać pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie z analogicznym miesiącem 2019 roku. Artysta lub twórca musiał też być zgłoszony jako płatnik w ZUS do 30 czerwca 2020 r. i złożyć w terminie deklaracje rozliczeniowe.

Wniosek o umorzenie składek za lipiec, sierpień i wrzesień można złożyć do 15 marca przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Muzea i firmy świadczące usługi edukacyjne na rzecz muzeów powinny skorzystać z wniosku o symbolu RDZ-M. Pozostali wnioskodawcy powinni wypełnić wniosek RDZ-B.

źródło: ZUS/IT

Gość w kawiarence

Facebook