Plac Sebastiana 7
środa, 10 sierpnia 2022

Unia Europejska przygotowuje się na kryzys energetyczny

 źródło: Układ Sił

Już jesienią tego roku Europą wstrząsnąć może najpoważniejszy kryzys energetyczny od dekad. Obawy, że scenariusz ten może się zmaterializować, wzrosły tuż po pojawieniu się informacji o ostatnich działaniach Gazpromu.

Rosyjski gigant energetyczny miał, według ujawnionych przez zachodnie media informacji, poinformować swoich klientów w państwach UE, że nie może zagwarantować dostaw gazu, powołując się na tzw. „siłę wyższą”, czyli niezależne od niego „nadzwyczajne” okoliczności, które mogą uniemożliwić wywiązanie się z kontraktów.

To kolejny krok Moskwy w trwającym konflikcie energetycznym z Zachodem, którego celem jest zmiękczenie postawy państw UE w kwestii sankcji nałożonych na Rosję i w zakresie wsparcia udzielanego Ukrainie. Kreml prawdopodobnie liczy na to, że w obliczu widma załamania gospodarek i głębokiej recesji, względnie jednolity front Zachodu wobec Moskwy ulegnie załamaniu, a siła sankcji osłabnie. W obliczu nadchodzącego kryzysu energetycznego, który może wywołać niebezpieczną falę niepokojów społecznych i politycznych w krajach Wspólnoty, instytucje UE przygotowują plan awaryjny na wypadek konieczności radzenia sobie ze skutkami odcięcia dostaw gazu przez Rosję.

Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwić mają wprowadzenie w państwach członkowskich limitów konsumpcji gazu. Pomysł polega na wykorzystaniu artykułu 122 traktatu o funkcjonowaniu UE, który zakłada, że: „Rada na wniosek Komisji, może postanowić (…) o środkach stosownych do sytuacji gospodarczej, w szczególności w przypadku wystąpienia poważnych trudności w zaopatrzeniu w niektóre produkty, zwłaszcza w obszarze energii”.

KE w oparciu o przytoczony artykuł chce zaproponować, aby kraje kwalifikowaną większością głosów mogły wprowadzić wypracowany przez nią system wiążących limitów zużycia w przypadku sytuacji kryzysowej, takiej jak odcięcie gazu przez Rosję. Celem jest uzyskanie zatwierdzenia planu na szczeblu krajowym na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Energetycznej 26 lipca.

Pomysł ten zakładać ma wprowadzenie obowiązkowego zmniejszenia zużycie gazu o określoną ilość od jesieni do wiosny. Rozmowy toczą się wokół zakresu obligatoryjnych limitów. W grę wchodzi redukcja między 5 a 20 procent, przy czym eksperci i anonimowi urzędnicy KE wskazują, że ostatecznie zostaną one uzgodnione na poziomie między 10 do 15 procent.

Pełny artykuł dostępny jest za darmo na stronie Układu Sił: Unia Europejska przygotowuje się na kryzys energetyczny.

Autor: Marek Stefan – Układ Sił

Artykuł powstał dzięki współpracy z Układem Sił, magazynem z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, wojny informacyjnej i tematyki pokrewnej.

Facebook