niedziela, 16 stycznia 2022

Uniwersytet Opolski ma 77,1% zaszczepionych studentów!

 źródło: Uniwersytet Opolski

Na Uniwersytecie Opolskim została przeprowadzona ankieta dotycząca postaw studentów wobec szczepień przeciw Sars-Cov-2. 77,1% studentów zdeklarowało, że są już zaszczepieni.

Na pytanie: „Czy poddałaś/poddałeś/ się szczepieniu przeciw Sars-CoV-2?” odpowiadano:

  • Tak: 989 (77,1 proc.)
  • Nie: 278 (21,7 proc.)
  • Przyjąłem tylko pierwszą dawkę szczepionki dwudawkowej i nie zamierzam przyjąć kolejnych: 10 (0,8 proc.)
  • Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi: 6 (0,5 proc.)

 

Studenci kierowali się kilkoma względami, m.in. przekonaniem na temat realnego poziomu zagrożenia zachorowaniem i przeświadczeniem o skuteczności szczepionek. Kolejnym ważnym aspektem było poczucie odpowiedzialności za innych i za ogólną sytuację społeczną, ale również strach przed ewentualnymi konsekwencjami w traktowaniu osób zaszczepionych i niezaszczepionych.

 

Ankieta została przeprowadzona w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i miała na celu zdiagnozowanie poziomu wyszczepialności wśród studentów w związku z panującą pandemią COVID-19. Wzięło w niej udział prawie 1300 studentów naszej uczelni, co stanowi reprezentatywną grupę badawczą. Co ważne zastosowane zostało narzędzie internetowe, które obok zapewnienia pełnej anonimowości, weryfikowało posiadanie statusu studenta oraz umożliwiało jednokrotny udział w badaniu.

Wyniki ankiety wskazują na to, że zdecydowana większość uczestniczących w badaniu zadeklarowała pełne zaszczepienie (77,1%) i jest to bardzo dobra wiadomość dla naszego środowiska akademickiego. Oczywiście zachęcamy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili do odpowiedzialnej postawy nie tylko ze względu na własny stan zdrowia, co powinny być już najważniejszą motywacją, ale również troski o zdrowie i życie pracowników UO, czy też innych studentów, którzy czasem ze względów medycznych nie mogą skorzystać ze szczepienia.

Chyba już wszyscy jesteśmy zmęczeni panującą sytuacją i z wytęsknieniem wypatrujemy powrotu do życia, które znaliśmy przed wystąpieniem pandemii. Dlatego pamiętajmy, że obecnie jedynym naukowo potwierdzonym sposobem ograniczenia skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 jest system szczepień, które mogą pomóc nam wyjść z tej trudnej sytuacji.
Maciek Kochański, rzecznik Uniwersytetu Opolskiego
  źródło: Uniwersytet Opolski 

Facebook