czwartek, 19 maja 2022

Uniwersytet Opolski przechodzi na nauczanie zdalne. Opublikowano zarządzenie Rektora

 fot. Uniwersytet Opolski

Na Uniwersytecie Opolski wprowadzono nauczanie zdalne. Do 2 lutego studenci będą uczyć się z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 w trosce o zdrowie studentów oraz pracowników Uniwersytet Opolski przechodzi na nauczanie zdalne. Jak możemy wyczytać w zarządzeniu rektora opublikowanym dzisiaj rano zdalne nauczanie potrwa od jutra (tj. 25 stycznia) do drugiego lutego. Z decyzji tej wyłączeni są studenci kierunków medycznych odbywający zajęcia w placówkach medycznych.

Władze uczelni zadecydowały, że rozpoczynająca się trzeciego lutego zimowa sesja egzaminacyjna odbędzie się stacjonarnie. Studenci przystąpią więc do egzaminów na terenie uczelni z zachowaniem wszelkich zasad dystansu społecznego.

Postanowiliśmy zapytać Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego jak studenci odnoszą się do podjętej decyzji:

Samorząd studencki popiera wprowadzenie zajęć zdalnych. Cieszymy się, że była to inicjatywa studentów, którą my wsparliśmy. Niestety nie zadowala nas decyzja dotycząca przeprowadzenia sesji w formie stacjonarnej. Zauważamy tutaj pewne kwestie, które wymagają rozważenia dlatego też w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z Rektorem. O szczegółach tego spotkania będziemy informować, ponadto chciałem zaznaczyć że na naszych mediach społecznościowych znalazło się już oficjalne stanowisko Samorządu dotyczące tej sytuacji, z którym polecamy się zapoznać.
Michał Naszkiewicz Sekretarz Samorządu Studenckiego

autor: JH

Facebook