Plac Sebastiana 7
środa, 17 sierpnia 2022

Uniwersytet Opolski wraca do edukacji zdalnej. Jest rozporządzenie rektora

 foto: Łukasz Kołtowski

Cały kraj znalazł się w czerwonej strefie i zaostrzyły się zasady bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Klasy 4-8 szkół podstawowych, wszystkie szkoły ponadpodstawowe a także uczelnie wyższe przechodzą do zdalnego trybu nauczania. Rektor Uniwersytetu Opolskiego określił zasady studiowania.

Rząd podejmuje coraz ostrzejsze kroki w walce o przyhamowanie pandemii. Od 24 października szkoły wyższe przechodzą w tryb zdalny. Oto najważniejsze założenia do których studenci Uniwersytetu Opolskiego muszą dostosować się w najbliższych tygodniach:

1. Kształcenie w Uniwersytecie Opolskim jest prowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tryb zdalny), a w wyjątkowych sytuacjach w trybie kontaktowym, stacjonarnym, oraz w trybie mieszanym (hybrydowym).

2. Zajęcia, które, ze względu na specyfikę przedmiotu lub etap kształcenia, nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem kształcenia na odległość, będą realizowane w całości lub w części w budynkach Uniwersytetu Opolskiego.

3. Studenci i doktoranci mogą prowadzić pracę badawczą na terenie Uniwersytetu Opolskiego za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli w trakcie jej wykonywania zostaną zachowane wymogi higieniczno-sanitarne.

4. W przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach Uniwersytetu Opolskiego prowadzący zajęcia są zobowiązani do ich realizacji w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania związanych z realizacją wymogów higieniczno-sanitarnych poleceń prowadzących zajęcia oraz innych pracowników Uniwersytetu Opolskiego, pod rygorem odmowy wpuszczenia na zajęcia lub nakazu natychmiastowego opuszczenia zajęć.

5. W zajęciach prowadzonych w budynkach Uniwersytetu Opolskiego mogą brać udział wyłącznie osoby, które:
1) nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2;
2) u których nie zaobserwowano choćby jednego z objawów
charakterystycznych dla choroby COVID-19;
3) nie zamieszkują z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 lub z osobą u której występują objawy, o których mowa w pkt 2).
prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego

Zasady obowiązują do odwołania. Przypomnijmy. Już wcześniej, od 12 października, w trybie zdalnym uczą się studenci Politechniki Opolskiej. Prof. Marcin Lorenc, rektor uczelni, zarządził taki sposób edukacji do końca miesiąca, ale ze względu na sytuację epidemiczną w kraju – rozporządzenie na pewno zostanie wydłużone.

źródło: Uniwersytet Opolski/IT

Facebook