środa, 12 czerwca 2024

Utrudnienia na odcinku Zawadzkie – Żędowice

 fot. GDDKiA

W związku z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice, remontowany odciek drogi jest zamknięty. Urząd Gminy w Zawadzkiem oraz Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich przypomina kierowcom o wyznaczonych objazdach oraz respektowaniu przepisów ruchu drogowego, jak i oznakowaniu informującym o objazdach. Planowane zakończenie prac remontowych przewidywane jest na 31 grudnia 2023 r.

W związku z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice Urząd Gminy w Zawadzkiem oraz Komenda Powiatowa w Strzelcach Opolskich, zwracają się z prośbą do kierujących pojazdami do 3,5 tony, jadących do miejscowości Zawadzkie od strony województwa śląskiego, o kierowanie się drogą gminną prowadzącą do miejscowości Barut, a następnie na drogę wojewódzką nr 426. Powyższą trasą można się kierować do miejscowości Zawadzkie.

Podczas realizacji powyższej inwestycji zaproponowano tymczasowy objazd wyłącznie dla mieszkańców gminy (dot. pojazdów o DMC do 3,5 t) obejmujący trasę: od ul. Świerklańskiej w Zawadzkiem, przez ul. 1-go Maja, Miarki, Moniuszki, Szymanowskiego oraz wyznaczonej części ul. Mickiewicza w Zawadzkiem, poprzez drogę dojazdową do gruntów rolnych, aż do ul. 1-go Maja w Żędowicach. Jednakże z uwagi na powstające zniszczenia oraz ubytki na drodze dojazdowej do gruntów rolnych, zwracamy się z apelem do kierujących pojazdami o nie wybieranie tej trasy. Z przedmiotowej drogi transportu rolnego korzystają również inni uczestnicy ruchu drogowego, jak piesi, czy rowerzyści. Niestety jak się okazało, kierowcy jadący drogą dojazdową do gruntów rolnych, nagminnie stwarzali realne zagrożenie dla tych uczestników ruchu.

Ponadto, na ul. Mickiewicza w Zawadzkiem jest umieszczanie oznakowanie pionowe w postaci znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z wyjątkiem mieszkańców. W związku z licznymi skargami mieszkańców ul. Mickiewicza dotyczącymi niestosowania się do znaku zakazu kierowców również apelujemy o respektowanie przepisów ruchu drogowego. Przypominamy, że za niestosowanie się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” jest zagrożone grzywną nawet do 5000 zł.

Informujemy, że pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony jadące z województwa śląskiego w kierunku miejscowości Zawadzkie, powinni stosować się do wytyczonej drogi objazd.  Trasa dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony prowadzi przez miejscowość Pyskowice, drogą krajową nr 94, w kierunku miejscowości Strzelce Opolskie. Następnie w Strzelcach Opolskich, należy kierować się drogą wojewódzką 426 w kierunku miejscowości Zawadzkie.

Zakończenie prac remontowych na drodze wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice planowane jest na dzień 31 grudnia 2023r. Wszystkich uczestników ruchu prosimy o baczne zwracanie uwagi na znaki.

KPP Strzelce Opolskie

Facebook