niedziela, 16 stycznia 2022

Uwaga! Czesi zamykają granice

 źródło: Jorono/pixabay

Od 9 listopada podróżni z Polski nie wjadą na terytorium Czech. Ma to związek z aktualną sytuacją epidemiczną. Są jednak pewne wyjątki.

Czeski system oznakowania państw pod względem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor”, umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania na COVID-19. W związku z tym nasi południowi sąsiedzi zamykają granice. To obostrzenia jednostronne wprowadzone przez Republikę Czeską, które podlegają ciągłej aktualizacji.

Zwolnieni z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID-19 są:

 • pracownicy transportu międzynarodowego
 • obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12h przejeżdżają przez Czechy tranzytem lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 12h z pilnych powodów
 • dzieci poniżej 5. roku życia, dyplomaci akredytowani w Czechach,
 • pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym;

Wyjątkiem są także osoby, które przy pobycie powyżej 12 h zobowiązane są do testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego, to:

 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19,
 • posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską,
 • cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE,
 • członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej,
 • pracownicy transportu międzynarodowego,

 

oraz

 • jeżeli wjazd tych cudzoziemców leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci)
 • w sytuacjach w nagłych, pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami;

 

Wybierając się do Czech, powyższe osoby muszą wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz poddać się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożyć wynik badania do regionalnej stacji higieny. Republika Czeska honoruje również testy PCR wykonane w innym państwie członkowskim UE nie starsze niż wykonane do 72h.

źródło:gov.pl/IT

Facebook