niedziela, 4 czerwca 2023

Uwaga kierowcy: utrudnienia na DK nr 46

 fot. GDDKiA Opole

Od środy do piątku (17-19 maja) wykonawca będzie montował krawężniki i frezował starą nawierzchnię na drogach dojazdowych do wybudowanego wiaduktu nad linią kolejową w Dąbrowie w ciągu DK46. W związku z tym droga zostanie zwężona do jednego pasa i będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany ręcznie.

W kolejnych tygodniach zaplanowano układanie warstwy ścieralnej, montaż barier ochronnych oraz wykonanie oznakowania poziomego. W trakcie tych prac jezdnia będzie zwężona do jednego pasa, a ruch wahadłowy, sterowany ręcznie. W godzinach popołudniowych i nocnych będzie przywracany ruch dwukierunkowy. Czas trwania utrudnień w poszczególnych dniach i godzinach będzie uzależniony od postępu robót.

Niezależnie w ciągu DK46 odcinkowo pomiędzy końcem obwodnicy Niemodlina i Dąbrową zaplanowano odwierty geotechniczne w ramach prac przygotowawczych dla rozbudowy odcinka Niemodlin – Dąbrowa. Dla tych prac odcinkowo obowiązywać będzie ruch wahadłowy.

Źródło: GDDKiA Opole

Facebook