poniedziałek, 21 czerwca 2021

Uwaga kierowcy! Utrudnienia na drodze w okolicy obwodnicy Niemodlina

 źródło: GDDKiA Opole

Zmiany w ruchu drogowym na DK46 w okolicy Brzęczkowic. Jest to związane z pracami przy budowie obwodnicy Niemodlina.

W związku z rozpoczęciem budowy ronda na skrzyżowaniu z DK46, obwodnicą Niemodlina i drogą wojewódzką nr 385, kierowcy będą zmuszeni do korzystania z drogi objazdowej o długości prawie 800 metrów przez najbliższe pół roku. Umożliwi to prace rozbiórkowe nawierzchni w miejscu przyszłego ronda. Następnie ruszą pracę związane z budową sieci infrastruktury technicznej, kanalizacji i oświetlenia. Kolejnym etapem będzie konstrukcja ronda, projektowanych wlotów oraz roboty brukarskie. Po wykonaniu ciągów pieszo-rowerowych zostanie wyłożona nawierzchnia bitumiczna jezdni. Na koniec zostaną postawione oznaczenia i bariery energochłonne.

Od początku inwestycji budowy obwodnicy Niemodlina wykonano 449 000 m3 wykopów oraz 547 000 m3 nasypów. Na prawie całym odcinku wykonano podbudowę z kruszyna, a na połowie podbudowę mineralno-bitumiczną. W jednym miejscu została również położona warstwa wiążąca. Wykonane zostało już około 70% wszystkich planowanych prac.

Po zimowej przerwie wykonawca wznowił pracę. Prowadzone w większości są roboty wykończające. Jest to głównie wylewanie nawierzchni z asfaltu lanego, układanie izolacji i krawężników oraz betonowych kap chodnikowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje zakończenie budowy w IV kwartale tego roku.

gddkia_Opole
źródło: GDDKiA Opole
źródło: GDDKiA/JZ

Gość w kawiarence

Facebook