niedziela, 1 października 2023

Uwaga rolnicy! Zwrot akcyzy za paliwo tylko do 31 sierpnia!

traktor, ciągnik, paliwo, rolnicy, rolnik fot. Pixabay.com

Tylko do 31 sierpnia urzędy gminy lub miasta będą przyjmowały wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej.

Wniosek ten należy złożyć w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania zainteresowanego. Wśród dokumentów powinny się znaleźć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., a w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła załącznik powinna stanowić informacja o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła z ubiegłego roku.

Dane te rolnik może uzyskać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę stada.

W tym celu wystarczy złożyć Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdą Państwo tutaj.

Maksymalne wsparcie oblicza się w dwóch etapach. W pierwszym wyliczany jest iloczyn kwoty 110 zł oraz liczby hektarów użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

W drugim etapie obliczany jest iloczyn kwoty 40 zł oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) posiadanych przez rolnika w 2021 roku. Suma obu tych kwot stanowi limit pomocy. Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.

Źródło: gov.pl
Autor: JZ

Facebook