niedziela, 23 czerwca 2024

W gminie Łubniany zbudowano nowy most

 Fot. ZDW Opole

Gruntowna modernizacja mostu na granicy Dąbrówki Łubniańskiej i Łubnian (powiat opolski) była ważną inwestycją dla mieszkańców gminy. Konstrukcja poprawiła płynność ruchu na DW 461 oraz zwiększyła bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych.

Most drogowy ma długość 6,15 m (całkowita długość w ciągu drogi wynosi 25,7 m) i rozpiętość 5,97 m. Szerokość jezdni wynosi 8 m, a szerokość chodnika dla pieszych 3 m. Skrzyżowanie jest elementem zabytkowym. Aby je zachować, wybudowano kamienne okładziny i oryginalne balustrady, które nie występują na Opolszczyźnie. Stara konstrukcja została rozebrana. Gmina Łubniany przygotowała dokumentację projektową za niespełna 250 000 zł, co pozwoliło na rozpoczęcie inwestycji.

Cieszymy się, że dokumentacja nie została odłożona na półkę, ale gdy tylko pojawiła się możliwość dofinansowania inwestycji Zarząd Województwa chciał ją zrealizować.
Paweł Wąsiak, Wójt Gminy Łubniany

W trakcie budowy wyasfaltowano i wzmocniono skarpy. Rozebrano nawierzchnię drogi lokalnej i części ul. Leśnej. Po wybudowaniu mostu na 330 m trasy ułożono nawierzchnię o szerokości 7 m oraz wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o długości 300 m, ze 160 m chodnika i 14 zjazdami. Wraz z budową mostu przebudowana została zewnętrzna infrastruktura techniczna (energia elektryczna, telegraf, kanalizacja sanitarna, gazowa i ogólnospławna) oraz wybudowano kanalizację deszczową. Stary obiekt był już w złym stanie technicznym i nie spełniał wymogów nośności.

most Łubniany
most w Łubnianach
Fot. ZDW Opole

Trasa przez most ma duże znaczenie lokalne i służy jako skrót dla kierowców pomiędzy DW 454 Opole-Namysłów, a DK 45. Prace wykonała firma Bud-Bau Opole i kosztowały prawie 6,5 mln zł. Gmina Łubniany przygotowała dokumentację techniczną, a inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

autor: PK

Facebook