środa, 12 czerwca 2024

W marcu waloryzacja rent i emerytur

 źródło: Pixabay

Emerytury i renty wzrosną o co najmniej 50 zł. Minimalna kwota świadczenia ma wynosić 1250 złotych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy.

Zgodnie z przyjętym projektem wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,84%,  jednak nie mniej niż o 50 zł.

Od 2016 roku do 2020 r. minimalna emerytura i renta wzrosły o 36% – z 882,56 zł do 1200 zł. Od marca przyszłego roku świadczenia te wzrosną do 1250 zł. To najlepiej dowodzi, że zależy nam na poprawie sytuacji osób starszych otrzymujących najniższe świadczenia.
Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej

Wzrost z 900 zł do poziomu 937,50 zł obejmie także renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Ze względu na brak informacji o wskaźniku waloryzacji rent i emerytur, projekt ustawy wprowadza zabezpieczenie dla wysokości waloryzacji wprowadzając kwotę gwarantowaną – 50 zł. W przypadku, gdy ogłoszony w lutym przelicznik okaże się wyższy od tej sumy, emerytury i renty zostaną zwaloryzowane procentowo.

Zmianom ulegną także wysokości progów dochodowych pobierających świadczenia z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji – do 1750 zł. Dodatkowo podwyższona będzie kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego dla osób represjonowanych z powodów politycznych oraz działaczy opozycji antykomunistycznej – do 2450 zł.

źródło: MRiPS/TM

Facebook