niedziela, 3 grudnia 2023

W Namysłowie praca wre! Skorzystają na tym mieszkańcy

 fot. Facebook/ Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski

Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski odwiedził Namysłów, aby razem z Burmistrzem Bartłomiejem Stawiarskim przyjrzeć się zrealizowanym i trwającym inwestycjom.

Dzięki staraniom Burmistrza Bartłomieja Stawiarskiego oraz dofinansowaniu ze strony Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych słynne mury miejskie odzyskały dawny blask, a miasto zyskało nowe miejsce kulturowo-rozrywkowe.

Historyczne mury miejskie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu tożsamości miasta. Renowacja była możliwa dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie w kwocie 3.243.510,00 zł pozwoliło na podjęcie prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych, przywracając dawny blask murów oraz zabezpieczając je na przyszłość.

Jedną z zalet tej inwestycji jest plan stworzenia kina plenerowego w otoczeniu odrestaurowanych murów. Dzięki inicjatywie mieszkańcy i odwiedzający Namysłów wkrótce będą mieli możliwość oglądania filmów na świeżym powietrzu, w historycznym otoczeniu.

Kolejną inwestycją, która nie tylko przyczyni się do poprawy infrastruktury, ale także pokaże lokalną bioróżnorodność i umożliwi edukację, jest „Utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie”. Powstał tam drogowy most składany DMS-65, bez którego realizacja tej inwestycja nie byłaby możliwa. To efekt wspólnego wysiłku 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego oraz wsparcia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Nowy most, stworzony został przy współudziale Posła Ziemi Opolskiej, Marcina Ociepy. Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym natura i edukacja współgrają ze sobą. Planowane jest między innymi stworzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, które umożliwią mieszkańcom i odwiedzającym poznanie unikalnej lokalnej przyrody. Co więcej, w ramach projektu, planowana jest budowa wieży widokowej, która zapewni wspaniałe widoki na rozlewiska Widawy i Namysłów, a także będzie służyć celom edukacyjnym, umożliwiając bliższe przyjrzenie się otaczającemu środowisku.

Realizacja tego ambitnego projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu i wsparciu posła Marcina Ociepy. Most jest kluczowym elementem infrastrukturalnym, umożliwiającym realizację całego projektu. Mieszkańcy Namysłowa i odwiedzający to miejsce będą mieli szansę skorzystać z nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni, w której natura i nauka idą w parze.
Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski

Galeria zdjęć:

fot. facebook.com/ Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski

Ukończenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie planowane jest na październik bieżącego roku.

Autor: SK

Facebook