niedziela, 3 grudnia 2023

W Oleśnie ruszy budowa Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych

 fot. KT

Dzisiaj (20.07) niedługo po konferencji w Strzeleczkach miała miejsce również konferencja prasowa w Oleśnie dotycząca podpisania umowy na budowę Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych.

Udział w wydarzeniu brał wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, poseł Ziemi Opolskiej i prezes Stowarzyszenia OdNowa RP. Wiceminister postulował utworzenie takiej placówki jeszcze podczas majowej Konferencji „Silny Region – Bezpieczna Polska” (13.05).

Bardzo cennym jest, że inicjatywa dążąca do wzmacniania kompetencji Państwa Polskiego w dziedzinie bezpieczeństwa spotkała się z inicjatywą oddolną samorządów lokalnych. Tylko wspólna synergia rządu i samorządu pozwala na takie inwestycje. To jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszego województwa. Opolszczyzna może być pionierska, może odnosić sukcesy na skalę kraju.
Marcin Ociepa, poseł Ziemi Opolskiej, wiceminister obrony narodowej i prezes Stowarzyszenia OdNowa RP

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki podkreślał, że to ważne wydarzenie i cieszy się, że na terenie miasta powstanie centrum szkoleniowe o randze krajowej. Dodał także, że powstałe centrum będzie dobrze uzupełniało istniejącą już infrastrukturę szkoleniową w postaci stadionu i basenu w sąsiedztwie inaugurującej inwestycji.

Będzie tu można przeprowadzać szkolenia nie tylko jednodniowe, ale i dłuższe, które będą pozwalały również na szkolenie sportowe czy ćwiczebne. Centrum będzie częścią kompleksu z basenem i stadionem.
Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna

Tak prezentuje się wizualizacja Krajowego Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych w Oleśnie:

facebook.com/ Marcin Ociepa

Minister Ociepa przekazał również ubrania specjalne przeznaczone dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów naszego województwa.

fot. ŁK

Podczas uroczystości ulokowania aktu erekcyjnego pod budowę centrum,  pan Andrzej Borowski, prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Opolskiego pogratulował burmistrzowi Olesna Sylwestrowi Lewickiemu utworzenia centrum szkolenia o statusie krajowym oraz podziękował Marcinowi Ociepie za profesjonalne mundury przekazane strażakom OSP w trakcie dzisiejszej konferencji, których potrzebę nabycia zgłaszał posłowi Ziemi Opolskiej w maju tego roku, przy okazji otwarcia remizy w Pludrach.

Ochotnicy potrzebują szkoleń. Ich umiejętności są wykorzystywane na co dzień. Jeździmy do wypadków i pożarów oraz innych zdarzeń, czasem kataklizmów jak powodzie czy wichury i huragany. Strażacy muszą być odpowiednio profesjonalnie przeszkoleni.
Andrzej Borowski, prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Opolskiego

Po zakończeniu konferencji prasowej, uczestnicy uroczystości ulokowali akt erekcyjny pod budowę centrum.

Ruch Ochotniczej Straży Pożarnej to swego rodzaju kultura - wspólnoty, współpracy, troski o swoje społeczności lokalne. To bardzo cenne, że lokalna społeczność zawsze może na Was, Druhowie, liczyć. To bardzo ważne, ponieważ buduje to kulturę naszego regionu ale również kulturę naszego narodu. Wierzę, że to centrum szkoleniowe będzie stanowić jednocześnie centrum integracji dla Druhów z całej Polski.
Marcin Ociepa, poseł Ziemi Opolskiej, wiceminister obrony narodowej i prezes Stowarzyszenia OdNowa RP
fot. KT/ MZ

Gmina otrzymała rządowe dofinansowanie na realizację tego zadania. Ma ono służyć doskonaleniu umiejętności strażaków ochotników. Koszt budowy Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych to kwota 24,5 miliona. Do końca roku ma powstać dokumentacja projektowa, natomiast budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku.

Źródło: Radio Doxa/oprac.: PS

Facebook