niedziela, 16 stycznia 2022

W Opolu powstanie Centrum Integracji Cudzoziemców

 źródło: UMWO

Przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy trwają prace przygotowawcze do uruchomienia Centrum Integracji dla obcokrajowców. Zadaniem tej instytucji będzie ułatwienie asymilacji osobom z zagranicy. Centrum ma być gotowe z początkiem lutego.

Inwestycja powstaje z inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”. Środki na ten cel udało się pozyskać z funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

To odpowiedź na potrzeby specyficznych grup, jakimi są zamieszkujący na terenie województwa opolskiego cudzoziemcy. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią pracownicy cudzoziemscy, przebywający na terenie Opolszczyzny, drugą zaś członkowie ich rodzin.
Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Projekt rozpoczął się w październiku i potrwa do końca roku 2022. W centrum będzie działał np. punkt informacyjny, w którym zasięgnąć będzie można wiedzy na poszczególne tematy:

 • korzystania z usług medycznych i rehabilitacyjnych;
 • nabywania lub wynajmowania nieruchomości;
 • zakładania kont bankowych;
 • form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wynikających z nich obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych;
 • łączenia rodzin;
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • uzyskiwania lub uznawania dokumentów poświadczających uprawnienia do kierowania pojazdami;.
 • uzyskania numeru pesel;
 • zasad wykonywania obowiązku meldunkowego;
 • uzyskania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie
 • wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • kursów zawodowych;
 • systemie szkolnictwa wyższego, w tym o możliwości kształcenia się na studiach, studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia;
 • uznawania wykształcenia uzyskanego w innych, niż Rzeczpospolita Polska państwach;
 • uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych nabytych w innych, niż Rzeczpospolita Polska państwach;.
 • tłumaczeń przysięgłych na terenie województwa oraz ich danych kontaktowych;.
 • systemu komunikacji miejskiej;
 • zasad legalizacji pobytu i uzyskaniu obywatelstwa polskiego.

 

Punkt będzie działał przy zbiegu ulic Reymonta i Damrota w Opolu. Ma być czynny w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 i dodatkowo w jeden dzień do 18:00. Ponadto placówka będzie działać w soboty między 10:00 a 14:00. Początkowo obsługiwani będą petenci anglojęzyczni oraz posługujący się językiem ukraińskim i rosyjskim.

Koncepcja tworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców jest zgodna z planowanymi i prowadzonymi działaniami Samorządu Województwa Opolskiego, dotyczącymi kompleksowego wsparcia cudzoziemców przebywających w regionie.
Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego

Centrum prowadzić będzie też zajęcia z języka polskiego oraz kontaktować migrantów z odpowiednimi specjalistami, a także służyć pomocą w wielu trudnych sprawach. Ma również za zadanie budować świadomość polskiego społeczeństwa na temat cudzoziemców. W tej instytucji zatrudnieni będą też doradcy międzykulturowi, których zadaniem będzie towarzyszenie imigrantom w codziennym funkcjonowaniu wśród lokalnej społeczności. Będą oni mogli poprosić asystenta, aby udał się wraz z nimi do lekarza, pomógł wypełnić wniosek o mieszkanie itd.

źródło: UMWO

Facebook