poniedziałek, 20 maja 2024

W Skoroszycach wyremontują sporo dróg gminnych

 fot. skoroszyce.pl

W tym roku trzy gminy wchodzące w skład Powiatu Nyskiego, wyremontują lub przebudują drogi gminne na łączną kwotę 15 mln złotych. Otrzymane wsparcie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Największym beneficjentem będzie gmina Nysa, jednakże najwięcej odcinków zostanie wyremontowanych lub przebudowanych w gminie Skoroszyce.

Gmina Skoroszyce z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskała łącznie 4.364.247,86 zł, co stanowi 70% kwalifikowanych kosztów na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach”. W ramach programu, inwestycje będą prowadzone na ulicach: Słonecznej, Ogrodowej i Działkowej. Skoroszycki magistrat oszacował całość prac na kwotę 6.234.639,00 złotych. Jak zaznacza wójt Barbara Dybczak, wsparcie jest znaczące, inwestycja oczekiwana przez mieszkańców, a w związku z tym, że dotyczy dróg, efekty będą widoczne „gołym” okiem.

Gmina Skoroszyce, w ramach naboru złożyła jeszcze dodatkowo 5 wniosków o dofinansowanie które znalazły się na liście rezerwowej. Wnioski zostały skatalogowane i ponumerowane według przyjętej przez Rząd wagi. W związku z czym, inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Krótkiej i Sportowej w Sidzinie znalazła się na miejscu 11. Na pozycji 13 widnieje przebudowa i rozbudowa ulic Słonecznej i Ogrodowej – etap 2, na 14 pozycji – 1 etap rozbudowy ul. Słonecznej. Ponadto w planach są również inwestycje drogowe dotyczące dróg w Chróścinie (ul. Słoneczna, Leśna, Cicha i część Kasztanowej) oraz przebudowa drogi w miejscowości Giełczyce.

Lista rezerwowa oznacza, że jeśli któreś z zadań jest zagrożone (nie ma dokumentacji, pozwoleń, uzgodnień i decyzji środowiskowych), a jego realizacja nie może zostać zakończona w tym roku kalendarzowym, to finansowanie przechodzi na kolejną inwestycję wg listy. Dzieje się tak za sprawą wydatkowania środków z Rządowego Funduszu o określonej puli w konkretnym roku obrachunkowym.

oprac. PK

Facebook