niedziela, 23 czerwca 2024

W tym roku do samorządów trafiło 920 tys. ton węgla

 fot. PAP / Leszek Szymański

Do systemu dystrybucji węgla przystąpiły niemal wszystkie gminy w Polsce. Dzięki temu ich mieszkańcy mają zapewnione paliwo do ogrzewania domów. 90% węgla dostarczyły spółki Skarbu państwa. To dzięki nim oraz samorządom od początku okresu grzewczego do odbiorców trafiło już ok. 1 mln 800 tys. ton węgla. 

Jak informuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, na podstawie zawartych umów, do końca sezonu grzewczego pozostało do dostarczenia jeszcze ok. miliona ton surowca. Karol Rabenda zapowiedział, że planowane są zmiany w przepisach, które uelastycznią cały proces dystrybucji węgla tak, by paliwo nie pozostawało w gminach. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione podczas posiedzenia komisji wspólnej rządu i samorządu. Jednym z rozwiązań ma być wydłużenie okresu sprzedaży surowca, do końca czerwca. Będą mogły go kupić osoby do tego uprawnione. Decydować wtedy będzie kolejność zgłoszeń.

Wiceminister Karol Rabenda przypomniał, że w latach poprzednich prywatne podmioty sprowadzały z Rosji węgiel dla odbiorców. Po wprowadzeniu sankcji firmy te nie były w stanie szybko się przestawić na import z innych kierunków. W tej sytuacji rząd, przy pomocy spółek Skarbu Państwa stworzył system dystrybucji z udziałem samorządów. W efekcie obiorcom zapewniono węgiel po preferencyjnych cenach. Część prywatnych firm również uczestniczyła we wspomnianym systemie dystrybucji, realizując dystrybucję dla gmin.

konferencja prasowa ministra Karola Rabendy / Ministerstwo Aktywów Państwowych 

Ustawa o preferencyjnym zakupie paliw stałych przez gospodarstwa domowe, gminy, przedsiębiorstwa komunalne i związki komunalne przewiduje, że węgiel można kupić od importerów za cenę nie wyższą niż 1.500 zł za tonę. Gminy mogą sprzedawać mieszkańcom węgiel w cenie nie wyższej niż 2.000 zł za tonę. Osoby uprawnione do deputatu węglowego mogą zakupić od gminy węgiel po preferencyjnych cenach. Sprzedającym ten węgiel przysługuje rekompensata, której limit na 2023 r. ustalono na 4,9 mld zł.

autor: PK

Facebook