Plac Sebastiana 7
środa, 10 sierpnia 2022

Wakacje kredytowe – od kiedy, na jakich zasadach, dla kogo?

 fot. PK

Wakacje kojarzą się z czasem wolnym od obowiązków i pracy. Wprowadzają nas w błogi stan, są odskocznią dla codzienności, pozwalają naładować przysłowiowe baterie. Wakacje kredytowe, to termin wymyślony na potrzeby realizacji polityki odroczenia spłat zobowiązań (rat kredytów) wobec banków. Mowa tutaj przede wszystkim o kredytach hipotecznych, których raty, za sprawa inflacji, wystrzeliły w górę.

To rozwiązanie dla osób, które:

 • wzięły kredyt hipoteczny w złotówkach na własne potrzeby mieszkaniowe,
 • zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,
 • kończą okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Wakacje kredytowe to skonkretyzowany plan dotyczący jednej umowy zawartej w polskiej walucie, dotyczącej nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, podpisanej przed 1 lipca 2022 roku, lub kończą okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od wskazanej daty. Okres wakacyjny – to 8 miesięcy, podczas których, kredytobiorca może odroczyć płatność raty.

W ujęciu czasowym wygląda to następująco:

 • po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.
 • po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Warto dodać, że odroczenie spłaty nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami ekonomicznymi – np. z dodatkowymi kosztami obsługi czy odsetkami. Aby skorzystać z tej formy pomocy Państwa, należy złożyć do banku wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. Wniosek może być sporządzony w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

  Wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać:

 • Twoje dane: imię i nazwisko;
 • oznaczenie kredytodawcy, czyli dane banku;
 • wskazanie okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
 • oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłata kredytu zostanie zawieszona automatycznie, z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku na okres w nim wskazany. W ciągu 21 dni od momentu doręczenia wniosku kredytodawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania dokumentu na trwałym nośniku, wskazania okresu, na który została zawieszona spłata kredytu oraz wysokości ewentualnych opłat z tytułu ubezpieczeń. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

fot. Pixabay.com

Kto może skorzystać z rat kredytowych?

Aby otrzymać pomoc, musisz spełnić jeden z warunków:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców ma status bezrobotnego,
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów,
 • miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytów nie przekracza określonej kwoty – w 2022 r. to 1552 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Maksymalne wsparcie z tego rządowego programu wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł. Wsparcie ma charakter zwrotny, jednak w przypadku terminowych spłat rat, część wsparcia może zostać umorzona.

Więcej informacji na temat Funduszu Wsparcia Kredytobiorców znajdziesz na stronie

https://www.podatki.gov.pl/wsparcie-dla-kredytobiorcow/#jak

 

oprac. PK

Facebook