niedziela, 1 października 2023

Większe dotacje dla organizacji sportowych

 źródło: UMWO

Łącznie 2,3 mln złotych trafiło do opolskich związków sportowych. Samorząd województwa przyznał pierwsze czeki w konkursie dotyczącym współpracy interdyscyplinarnej środowisk sportowych w nowym roku.

Pula do podziału powiększyła się o 300 tysięcy zł i w tym roku wynosi 2 300 000 zł. Pieniądze są przeznaczone na sport akademicki, szkolny i organizację sportu przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.

Ten konkurs traktujemy jak fundament organizacyjny i finansowy rozwoju sportu młodzieżowego w regionie.
Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

W trakcie spotkania zarząd województwa podkreślił, że pomimo trudnego roku wielu opolskich sportowców wywalczyło sukcesy w swoich dyscyplinach. Zauważono również, że podniesienie kwoty dotacji przynosi wymierne efekty w procesie szkolenia dzieci i młodzieży.

Głównymi beneficjentami programu są:

  • Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie pn. „Opolskie Biuro Związków Sportowych” – 1 530 000 zł (dotacja w 2020 r. 1 230 000 zł );
  • Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na zadanie pn. ”WZ LZS współpracuje interdyscyplinarnie” – 260 000 zł (dotacja w 2020 r. 250 000 zł );
  • Akademicki Związek Sportowy Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim Opolszczyzny poprzez wsparcie szkolenia sportowego oraz zarządzania i wymiany informacji klubów sportowych” – 360 000 zł (dotacja w 2020 r. 340 000 zł );
  • Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” na zadanie pn. „Igrzyska Szkół – szkolne rozgrywki wojewódzkie w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół na terenie województwa opolskiego, oraz dofinansowanie udziału szkół w finałach krajowych” – 150 000 zł (dotacja na tym samym poziomie co w roku ubiegłym).
źródło: UMWO/TM

Facebook