poniedziałek, 21 czerwca 2021

Wielki test ósmoklasistów. Na początek język polski

 źródło: Pixabay

Egzaminy potrwają 3 dni. W naszym regionie napisze je ponad 8 tysięcy uczniów, a w całym kraju 360 tysięcy nastolatków. Podobnie jak na maturach, będzie obowiązywał reżim sanitarny.

We wtorek młodzież zmierzy się z językiem polskim, w środę z matematyką, a w czwartek z wybranym językiem obcym. Najwięcej, bo aż 96,66%, przystąpi do zdawania języka angielskiego, a 2,92% języka niemieckiego. Na język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski zdecydowało się tylko 0,42% ósmoklasistów.

W województwie opolskim do egzaminów przystąpi ponad 8 tysięcy uczniów klas ósmych. Egzamin odbędzie się w reżimie sanitarnym. Prosimy, aby nie gromadzić się przed egzaminem, jak i po jego zakończeniu, unikać przebywania w budynku. Nie przynosimy też żadnych maskotek – tylko własne środki i pomoce.
Michał Siek, opolski kurator oświaty

Ze względu na pandemię koronawirusa i w konsekwencji naukę zdalną uczniów, Ministerstwo Edukacji i Nauki zmieniło wymagania egzaminacyjne. Przykładowo z języka polskiego z listy lektur obowiązkowych wykreślono dzieło Melchiora Wańkowicza „Tędy i owędy”; na egzaminie z matematyki zredukowano liczbę zadań z pierwiastkami i ze stereometrii. Na języku angielskim zdający nie znajdą zadań z czasu past perfect czy z mowy zależnej.

Prace uczniów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Uczniowie poznają je 2 lipca. Przystąpienie do tego egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Co więcej, jego wyniki będą miały wpływ na proces rekrutacji do szkoły średniej. Druga szansa dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminu w pierwszym terminie, będzie od 16 do 18 czerwca.

autor: JZ

Gość w kawiarence

Facebook