czwartek, 18 kwietnia 2024

Wielomilionowa modernizacja w gminie Popielów

 fot. radio doxa

Gmina ogłosiła już przetarg na realizację prac, ich szacowana wartość to około 20 milionów.

To ogromne przedsięwzięcia, które jest bardzo kosztowne, ale niezbędne. Gmina jest prawie w całości skanalizowana, są jednak pojedyncze ulice, które jeszcze nie mają sieci kanalizacyjnej, chcąc ją budować musimy rozbudować oczyszczalnie.
Sybilla Stelmach, wójt Popielowa

Na ten rok gmina zabezpieczyła środki na kanalizowanie części Popielowa, chodzi o tzw. Kabachy. W planach jest także budowa kanalizacji na osiedlu Zorza w Karłowicach. Ta inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana dopiero po rozbudowie oczyszczalni.

Na modernizację oczyszczali ścieków gmina pozyskała środki z rządowego programu Polski Ład w kwocie ponad 9 milionów.

Źródło: Radio Doxa/Diana Bogacz-Kotulak

Facebook