poniedziałek, 21 czerwca 2021

Wsparcie dla III sektora. Trwa nabór wniosków

 źródło: Pexels

Do 19 marca można składać wnioski w konkursach na wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych, które ogłosił zarząd województwa. Do podziału jest 280 tys. zł.

W dwóch konkursach do rozdysponowania jest odpowiednio: 130 tys. zł (organizacje pozarządowe z terenów wiejskich) i 150 tys. zł (pozostałe organizacje w województwie). Maksymalna kwota dotacji wynosi 10 tys. zł.

Organizacja pożytku publicznego mogą przeznaczyć otrzymane dofinansowanie m. in. na prace remontowe w siedzibach organizacji, wdrażanie nowych technologii i ucyfrowienie pracy w trzecim sektorze, czy doposażenie organizacji  w niezbędny sprzęt.

To już kolejna edycja konkursów w zakresie wsparcia instytucjonalnego organizacji pozarządowych w województwie opolskim. Pierwsze pieniądze na ten cel popłynęły do trzeciego sektora w ubiegłym roku, kiedy to pandemia COVID-19 odcisnęła mocne piętno na całej gospodarce. Władze województwa zapowiadają uruchomienie kolejnej edycji konkursów w II połowie br.

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj.

źródło: UMWO/ JM

Gość w kawiarence

Facebook