czwartek, 1 czerwca 2023

Wystartowała IV edycja programu „Poznaj Polskę”

 fot. MEiN

Rozpoczął się nabór do czwartej edycji programu „Poznaj Polskę”. W najnowszym naborze jako pierwsze mogą aplikować te szkoły, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia finansowego. Założeniem programu „Poznaj Polskę”, jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski.

W głównej mierze środki mają zostać przez placówki oświatowe wykorzystane na wycieczki, dzięki którym, uczniowie będą poznawali Polskę w obszarach  jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

Chcemy, aby uczniowie poznawali nasz kraj, poznawali jego historię, kulturę, zabytki, ale także miejsca chronionego krajobrazu, miejsca atrakcyjne przyrodniczo, związane z wielkimi Polakami, historią najnowszą, historią polskiego państwa podziemnego.
wiceminister Dariusz Piontkowski

To już czwarta edycja. Warunki dofinansowania są podobne, jak w poprzednich edycjach, czyli możliwość dofinansowania do 80 proc. kosztów wyjazdu, nie więcej niż 150 zł na osobę, łącznie z wyżywieniem, przyjazdem oraz biletami wejściowymi. Szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do różnej liczby wycieczek, w zależności od wielkości szkoły, od jednej do sześciu wycieczek. Wycieczki mogą być jednodniowe (dofinansowanie do 5 tys. zł), dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł i trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł, przy udziale co najmniej 10 uczniów.

Na finansowanie przedsięwzięcia w tej edycji 2023 r. przewidziana jest łączna kwota 50 mln zł. Dofinansowanie, jak już pisaliśmy, jest na poziomie 80% pełnego kosztu wycieczki. Kosztami kwalifikowalnymi są: – koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Dotychczas z programu skorzystało ok. 700 tys. uczniów. Celem inicjatywy jest wzbogacenie i urozmaicenie zajęć lekcyjnych oraz zainteresowanie młodych ludzi miejscami i wydarzeniami ważnymi dla historii oraz kultury Polski.

fot. MEiN

Nabór wniosków ruszył 6 marca 2023 r. o godzinie 10:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. W pierwszej kolejności, przez okres czternastu dni od dnia rozpoczęcia naboru wnioski o dofinansowanie wycieczek będą mogły składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Dopiero, gdy zostanie wykorzystana alokacja dla szkół, które nie korzystały z programu, po dwóch tygodniach, tj. 20 marca o godz. 10 ruszy nabór dla tych organów prowadzących i szkół, które już w poprzednich latach z programu korzystały. To pozwoli na to, aby kolejne setki tysięcy dzieci skorzystały z tego programu.

UWAGA:

Numery ewidencyjne placówek, które otrzymały w poprzednich edycjach przedsięwzięcia dofinansowanie, nie będą dostępne na liście wyboru przy dodawaniu nowego wpisu do dnia 20 marca br. W przypadku gdy wszystkie placówki otrzymały już w poprzednich edycjach dofinansowanie do dnia 20 marca br. zakładka „Poznaj Polskę” w systemie Strefa Pracownika SIO nie będzie dostępna. 20 marca 2023 o godzinie 10.00 uruchomiony zostanie nabór dla pozostałych szkół.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

oprac. AW

Facebook