niedziela, 3 grudnia 2023

Wyższa Szkoła Bankowa została uniwersytetem

 fot. Uniwersyter WSB Merito

Od 3 kwietnia 2023 Wyższa Szkoła Bankowa to Uniwersytet WSB Merito. Zmiana kategorii ze szkoły wyższej na uniwersytet oraz wprowadzenie nowej nazwy – Merito to kolejny ważny krok w rozwoju uczelni, która na opolskim rynku funkcjonuje już od 16 lat.

Zmiana nazwy i kategorii – ze szkoły wyższej na uniwersytet – nastąpiła w wyniku spełnienia  warunków formalnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz dzięki zgodzie Ministra Edukacji i Nauki na użycie w nazwie wyrazu uniwersytet. To kolejny krok milowy w rozwoju uczelni, który potwierdza szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest teraz Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu. To dla nas wielkie osiągnięcie i radość, ale też naturalny kolejny krok w konsekwentnie prowadzonym rozwoju naszej uczelni. Czujemy spoczywającą na nas odpowiedzialność i jeszcze większe zobowiązanie wobec studentów, kandydatów, pracowników i całego otoczenia, z którym współpracujemy. Podjęliśmy wysiłek – najpierw powołaliśmy Federację Naukową WSB – DSW, a potem rozpoczęliśmy intensywną działalność naukową, która zaowocowała wysokimi wynikami ewaluacji jakości działalności naukowej w 2022 r., co oznacza, że pomyślnie przeszliśmy ministerialną ocenę prowadzonych badań naukowych i wpływu na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Wiemy, że robimy to dobrze, a pragniemy jeszcze lepiej i z pewnością nie spoczniemy na laurach.
prof. dr hab. inż. Jacek Mercik, rektor Uniwersytetu WSB Merito

Nowa nazwa – Merito – nawiązuje do słowa meritum, które oznacza sedno, istotę sprawy, kojarzy się ze skutecznym działaniem, co od zawsze charakteryzowało uczelnię. Jednocześnie pozwala lepiej wyrazić szeroki zakres działalności i ofertę kierunków, a te już dawno wyszły poza obszar bankowości, z którym mocno kojarzyła się nazwa Wyższa Szkoła Bankowa.

Obecnie opolski wydział oferuje 8 kierunków studiów I stopnia, w tym m.in.: logistykę, media i komunikacja w biznesie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz – od października br., nowy kierunek tj. dietetyka z trzema specjalnościami. Ponadto jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, cztery kierunki na studiach magisterskich, a także studia podyplomowe i MBA.

Praktyczność kształcenia i przyjazność organizacji studiów zawsze były i są w centrum naszej uwagi, pod tym względem nic się nie zmienia, student i jego potrzeby nadal są dla nas najważniejsze. Nie rezygnujemy też z rozpoznawalnego skrótu WSB, jesteśmy tą samą uczelnią, ważne są dla nas te same wartości. Cały czas będziemy też ściśle współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczy, teraz jako uniwersytet przedsiębiorczy, czyli taki, który stawia na współpracę z otoczeniem, interdyscyplinarność i kształcenie oparte o przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności.
Małgorzata Jagusch, wicekanclerz

W styczniu br. na opolskim wydziale powstało Centrum Współpracy z Biznesem, którego celem jest  kompleksowa opieka nad obszarem wszystkich działań służących rozwojowi szeroko rozumianych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy koordynacja przepływu informacji na linii uczelnia-biznes.

Wyższa Szkoła Bankowa, od teraz funkcjonująca jako Uniwersytet WSB Merito, od lat jest najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną na Opolszczyźnie, co potwierdza publikowana corocznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacja o wynikach rekrutacji. Obecnie kształci blisko 4 tys. osób. Więcej informacji o Uniwersytecie WSB Merito, znaleźć można na specjalnie przygotowanej stronie www pod adresem: https://www.uniwersytetymerito.pl.

Wyższe Szkoły Bankowe w innych miastach – w Gdańsku, Toruniu i Poznaniu, wraz z filiami, również zmieniły się 3 kwietnia na uniwersytety. Razem z działającą w Warszawie Uczelnią WSB Merito tworzą największą grupę uczelni niepublicznych w Polsce.

Źródło: Komunikat prasowy Uniwersytetu WSB Merito w Opolu

Facebook