Plac Sebastiana 7
czwartek, 11 sierpnia 2022

Zapowiedź publikacji nowej Strategii Bezpieczeństwa i Obrony USA i propozycje nowego budżetu Pentagonu

 źródło: Układ Sił

Jak poinformował na swojej stronie internetowej Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w poniedziałek 28 marca do Kongresu miał trafić niejawny projekt nowej Strategię Obrony Narodowej (National Defense Strategy – NDS). Dokument ten w znakomitej części pozostaje tajny i stanowi fundament i ramy dla amerykańskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w kolejnych latach. 

Strategia Obrony Narodowej jest głównym dokumentem strategicznym dla Departamentu Obrony. Przekłada on priorytety bezpieczeństwa narodowego na wytyczne dotyczące planowania i działań wojskowych. Jak informują urzędnicy Pentagonu, założenia tego strategicznego dokumentu mają być zgodne z Tymczasowymi Strategicznymi Wytycznymi Prezydenta w sprawie Bezpieczeństwa Narodowego, wydanymi w marcu 2021 r.

Odtajniona wersja pewnej części Strategii Obrony Narodowej zostanie opublikowana w najbliższym czasie, a jej wydaniu, będzie towarzyszyło opublikowanie jawnej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Strategy – NSS), która określa ramy amerykańskiej polityki zagranicznej w obszarze bezpieczeństwa i stanowi podstawę dla wielkiej strategii USA w kolejnych latach.

Z informacji umieszczonych na stronie Pentagonu w komentarzu dotyczącym priorytetów amerykańskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w kolejnych latach wynika, że najważniejszym elementem polityki zagranicznej Waszyngtonu, będzie strategia rywalizacji z Chińską Republiką Ludową.

Jak czytamy w dokumencie: „Priorytetami w zakresie obrony i bezpieczeństwa są:

  1. Obrona ojczyzny w obliczu rosnącego wielodomenowego zagrożenia ze strony ChRL.
  2. Odstraszanie ataków poziomie strategicznym na Stany Zjednoczone, sojuszników i partnerów.
  3. Odstraszanie agresji, przy jednoczesnej gotowości do zwycięstwa w konflikcie, gdy zajdzie taka potrzeba.
  4. Priorytetowe traktowanie wyzwania, jakim jest ChRL w regionie Indo-Pacyfiku, a następnie wyzwania, jakim jest Rosja w Europie.
  5. Budowanie prężnych połączonych sił zbrojnych (Joint Forces) i ekosystemu obronnego.

Pentagon wskazuje także, że obok wyzwania związanego z polityką Chin i Rosji, USA nadal będą podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony Korei Północnej, Iranu czy grup ekstremistycznych.

Nowe strategie zastąpią poprzednie tego typu dokumenty opublikowane w 2018 roku podczas kadencji prezydenta Trumpa. Powinny być także odpowiedzią na to, czego nie uwzględniono w opublikowanym kilka miesięcy temu dokumencie Global Posture Review, który miał określić skalę przyszłego zaangażowania wojskowego USA poza granicami kraju. Oba dokumenty wyznaczą zapewne także ramy dla przyszłej strategii użycia broni nuklearnej przez Stany Zjednoczone (Nuclear Posture Review). W tej ostatniej kwestii, także z punktu widzenia Polski, ważne będzie rozstrzygnięcie debaty toczącej się a amerykańskich kręgach politycznych na temat utrzymania lub odejścia od zasady umożliwiającej USA użycie broni nuklearnej jako pierwszej. Ostatnie sygnały wysyłane przez administrację Białego Domu i Pentagonu mogą wskazywać, że Waszyngton na szczęście nie odejdzie od dotychczasowego podejścia w tej kwestii w kierunku zasady no first use albo sole purpose, co oznaczałoby de facto zwinięcie parasola nuklearnego obejmującego sojuszników USA w tym przede wszystkim tych należących do NATO.

Biorąc pod uwagę zapowiedzi poprzedzające publikacje obu dokumentów, główne priorytety strategiczne USA wskazane w 2018 roku, pozostaną niezmienione. Głównym wyzwaniem i punktem odniesienia dla Waszyngtonu będzie polityka Pekinu i konieczność rywalizacji z rosnącą potęgą Chin. Rosja mimo trwającego konfliktu na Ukrainie i gróźb wobec NATO, pozostanie wyzwaniem ważnym, ale w sensie długookresowym, nie tak poważnym ChRL. Jak czytamy w komentarzu na stronie Pentagonu: „Departament będzie pilnie podejmował działania w celu utrzymania i wzmocnienia zdolności odstraszania, przy czym Chińska Republika Ludowa (ChRL) jest naszym najważniejszym konkurentem strategicznym i wyzwaniem dla Departamentu”.

Pojęciem kluczowym dla autorów obu dokumentów będzie tzw. „zintegrowane odstraszanie”, które należy rozumieć jako zdolność USA i jej sił zbrojnych do działań wielodomenowych, na różnych teatrach działać przy ważnym wsparciu ze strony partnerów i sojuszników. Podejście to wiąże się z koniecznością podjęcia przez Waszyngton „podwójnego powstrzymywania” zarówno Rosji, jak i Chin na dwóch końcach Eurazji, co wiązać się będzie z olbrzymim wysiłkiem ze strony Waszyngtonu, który wzmocni naciski na sojuszników w Europie, by Ci w coraz większym stopniu przejmowali od Amerykanów odpowiedzialność za swoje własne bezpieczeństwo i obronę.

Cały artykuł dostępny jest na stronie Układu Sił: Zapowiedź publikacji nowej Strategii Bezpieczeństwa i Obrony USA i propozycje nowego budżetu Pentagonu

Autor: Marek Stefan – Układ Sił

Artykuł powstał dzięki współpracy z Układem Sił, magazynem z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, wojny informacyjnej i tematyki pokrewnej.

Facebook