niedziela, 3 grudnia 2023

Zarząd Powiatu Opolskiego otrzymał Absolutorium

 fot. powiatopolski.pl

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Opolskiego, Radni udzielili absolutorium Zarządowi z wykonania budżetu za ubiegły rok. Na sesji przyjęto również Raport o stanie Powiatu. Mimo trudności z jakimi mierzy się Powiat Opolski w zakresie inwestycyjnym, z powodów wysokich cen materiałów budowlanych i kosztów robocizny, udało się zrealizować zaplanowane inwestycje i zadania.

W ubiegłym roku Powiat opolski wydał na inwestycje ponad 22 mln zł, w tym na inwestycje drogowe prawie 16,6 mln zł. Większość inwestycji, co podkreśla Starosta, udało się zrealizować przy udziale środków zewnętrznych, o które powiat zabiegał. W śród zrealizowanych inwestycji warto wymienić: – przebudowę drogi powiatowej obejmująca budowę chodnika w Goszczowicach, dofinansowaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przebudowę drogi powiatowej w Biadaczu, a także rozbudowę drogi w Domecku. Inwestycją flagową powiatu była budowa kładki pieszo – rowerowej w Turawie, dofinansowana z RFIL-u.

kładka w Turawie
fot. powiatopolski.pl

Powiat Opolski w ubiegłym roku „postawił” na inwestycje w infrastrukturę pieszo-rowerową. Efektem tych działań było m.in. – budowa przejść dla pieszych w Zagwiździu, Węgrach i Murowie, budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Dąbrowa – Sokolniki w całości z budżetu Powiatu oraz kontynuowanie działania jako lider projektu „Budowy infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim i gminie Lewin Brzeski, czego efektem są ścieżki pieszo-rowerowej w gminie Popielów łączące powiat z ościennymi gminami – Lewinem i Lubszą.

fot. Radio Doxa

W minionym roku kontynuowano prace związane z rewitalizacją zabytkowego parku w Tułowicach, na które środki przekazał Urząd Marszałkowski. Podobnie jak w latach ubiegłych udzielono dotacji na renowację zabytków i wymianę pieców na paliwa kopalne. Rok 2022 był udanym czasem dla Zarządu Powiatu. Jak wynika z przygotowanego przez Powiat raportu zrealizowano 17 programów i projektów ze środków zewnętrznych, a 48 projektów i programów zostało zrealizowanych ze środków własnych.

autor: AW

 

Facebook