poniedziałek, 2 października 2023

Zasiłek opiekuńczy ponownie przedłużony

 źródło: pexels-andrea-piacquadio

Tym razem pomoc dla rodziców, którzy zostali z dziećmi w domach, została przedłużona do 14 lutego. Zapomoga jest wypłacana, kiedy placówka edukacyjna jest zamknięta lub pracuje w ograniczonym zakresie z powodu pandemii.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice, którzy przez zamknięcie placówek edukacyjnych, muszą czasowo zrezygnować z pracy, by opiekować się dzieckiem. Zasady przyznawania świadczenia nie ulegają zmianom, a okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 14 lutego 2021 r. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

– do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
– do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wsparcie obejmuje także rodziców lub opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, zwolnionych z wykonywania pracy przez wzgląd na opiekę nad takim dzieckiem, w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza niepełnosprawny tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia czy warsztatu terapii zajęciowej.

Pierwszy tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy zaczął obowiązywać od 12 marca 2020 r. Następnie był wielokrotnie przedłużany i w minionym roku przysługiwał łącznie przez 207 dni. Od marca do grudnia 2020 r., ZUS przyjął aż 1,4 mln wniosków o dodatkowe zasiłki opiekuńcze, a wypłacił z tego tytułu około 949 mln zł.

źródło: ZUS/IT

Facebook