poniedziałek, 20 maja 2024

Zasiłki pogrzebowe w regionie. Opolski ZUS podsumował 2022 r.

 fot. Pixabay

Opolski ZUS podsumował liczbę wypłaconych zasiłków pogrzebowych w ubiegłym roku. W ostatnich kilku latach ilość wypłacanych zasiłków pogrzebowych na Opolszczyźnie wyraźnie rosła.

W 2021 r. opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił prawie 11,7 tys. zasiłków pogrzebowych, a łączna wypłata tego świadczenia sięgnęła 43,8 mln zł. W skali ostatnich kilku lat to właśnie ten rok był w regionie rekordowy pod względem zgłoszonych i wypłaconych zasiłków pokrywających refundujących koszty pochówku.

W 2022 roku wypłaciliśmy o wiele mniej zasiłków pogrzebowych w porównaniu do 2021 roku. Finalnie zrealizowaliśmy 10,3 tysięcy przelewów w ramach zasiłków pogrzebowych, a całkowity koszt tych świadczeń nieznacznie przekroczył 41,2 milionów złotych. Zdecydowana większość wypłaconych zasiłków pogrzebowych, bo przeszło 9 tysięcy została zrealizowana na podstawie wniosków po śmierci osoby, która była świadczeniobiorcą ZUS czyli emerytów i rencistów
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Zakres elementów, które podlegają refundacji w ramach zasiłku pogrzebowego nie jest precyzyjnie określony. Zakłada się, że pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok. Stąd przy rozpatrywaniu wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego uwzględnia się poniesione w tym czasie i związane z pochówkiem wydatki.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego mogą składać członkowie rodziny czyli współmałżonek, nawet jeśli pozostaje w separacji orzeczonej wyrokiem sądu, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie czy wnuki. Ponadto zwrot kosztów pochówku będzie się też należał jednostce samorządu terytorialnego czyli gminie lub powiatowi oraz pracodawcy bądź domowi pomocy społecznej, a nawet obcej zmarłemu osobie, jeśli wykaże koszty związane z pogrzebem.

Źródło: ZUS Opole

Facebook