niedziela, 1 października 2023

Zbliża się letnia sesja. W jakiej będzie formie?

 źródło: Pixabay

Koniec roku akademickiego powoli dobiega końca. To oznacza, że przed studentami decydujące starcie z przedmiotami, których w większości uczyli się online. Czy przez znaczny spadek zachorowań i szczepienia dla nauczycieli akademickich możliwe jest przeprowadzenie egzaminów stacjonarnie?

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, ogłosił, że w tym roku akademickim nie będzie pełnego powrotu na uczelnie. Jest to związane przede wszystkim z opuszczeniem przez studentów ośrodków akademickich. Powrót na miesiąc mógłby wywołać spore zamieszanie chociażby z nagłym poszukiwaniem stancji. Z drugiej strony statystyki zachorowań w ostatnim czasie mocno się poprawiły. Podjęto zatem decyzję, aby tam gdzie jest to możliwe sesję letnią przeprowadzić stacjonarnie, a w pozostałych przypadkach – zdalnie.

Wychodząc naprzeciw studentom, egzaminy na naszej uczelni odbędą się w formie zdalnej, gdyż nauczanie przez kilka poprzednich miesięcy opierało się głownie na zajęciach przy pomocy internetowych platform, np. Microsoft Teams. Owszem, sytuacja epidemiologiczna jest lepsza, lecz nie na tyle doskonała, by wszyscy studenci nagle powrócili do nauczania stacjonarnego i zdawania w ten sposób egzaminów. Wyjątek stanowi medycyna, chemia oraz inne kierunki, których zaliczenie wymaga fizycznej obecności na uniwersytecie. Oczywiście wszystko odbywać się będzie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Maciej Kochański, rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego
Cały czas obowiązuje zarządzenie rektora mówiące o formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym, zgodnie z planem zajęć. Dlatego też egzaminy będą odbywać się tak samo jak zajęcia. Sesja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem platformy Moodle. Poprzednio obrony prac dyplomowych w formie zdalnej, zostały bardzo dobrze przeprowadzone. Jest możliwość obrony w formie tradycyjnej na życzenie studenta i za zgodą dziekana. Takie rozwiązanie jest możliwe w przypadku, gdy np. student nie dysponuje w domu odpowiednią jakością łącza internetowego. Nie są to obrony do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, czyli, że wszyscy znajdują się w jednej sali. W tym przypadku każdy jest w osobnym pomieszczeniu na uczelni, a obrona odbywa się online.
 dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Opolskiej

Wyjątek stanowi Wydział Budownictwa i Architektury PO, gdzie możliwe jest przeprowadzenie egzaminu w formie tradycyjnej, o ile wyrażą na to zgodę wszyscy studenci.

To będzie już druga taka wyjątkowa sesja w historii polskich uczelni. Co na temat obecnego sposobu nauczania i egzaminowania sądzą sami żacy?

Nic nie zastąpi klimatu studiowania w formie stacjonarnej. Brakuje mi realnego kontaktu z wykładowcami. Sądzę, że wiele osób ma problem na skupieniu się podczas zajęć przez platformy internetowe. Nie jestem zwolennikiem sesji online, ponieważ wiąże się to z ryzykiem niespodziewanych problemów technicznych. Chciałbym, aby wszystko w najbliższym czasie wróciło do normy.
Szymon Paszkowski, student
Jestem zadowolona ze zdalnego nauczania. Na zajęcia mogę łączyć się bez problemu z dowolnego miejsca, przy użyciu mojego sprzętu elektronicznego. Nie mam obawy, że spóźnię się na wykłady. Ma to też swoje wady. Nie miałam okazji poznać na żywo swoich znajomych z roku. Moim zdaniem zdalne egzaminy są mniej stresujące, ponieważ zdajemy je w swojej domowej przestrzeni. Jedynym mankamentem może okazać się sprzęt, który posiadam, gdyż zawodzi mnie bardzo często. W głębi duszy czekam aż znowu znajdziemy się w murach uczelni.
Patrycja Śmigielska, studentka

Sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się od 25.06.2021 do 08.07.2021, natomiast na Politechnice Opolskiej od 17.06.2021 do 04.07.2021.

autor: OM

Facebook