Plac Sebastiana 7
środa, 17 sierpnia 2022

Zdalnie lub hybrydowo. Tak teraz uczą się nastolatkowie

 źródło:Julia M Cameron/Pexels

Uczniowie szkół średnich i zawodowych rozpoczęli nowy tydzień nauki w domach lub w mniejszych grupach w szkołach. Takie zalecenie wydało Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z ograniczaniem transmisji koronawirusa. W strefie żółtej edukacje młodzieży prowadzi się hybrydowo, a w czerwonej wyłącznie zdalnie. Szkoły podstawowe funkcjonują bez zmian.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEN, wprowadzono czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty. Od dziś uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się tylko hybrydowo lub całkowicie zdalnie. Sposób kształcenia zależy od powiatu w którym znajduje się placówka. W sobotę połowa kraju trafiła do czerwonej strefy. Na Opolszczyźnie aż 8 powiatów – nyski, prudnicki, głubczycki, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki, namysłowski i oleski. Właśnie tam przywrócono kształcenie on-line.

Powiat opolski i miasto Opole znajdują się w strefie żółtej. O tym w jaki sposób hybrydowo będzie prowadzona nauka na tym terenie, poinformowała Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza.

W Opolu nauka w szkołach średnich będzie się odbywać w sposób rotacyjny. Większość liceów dzieli uczniów „w poziomie”. Od poniedziałku do szkoły idą klasy pierwsze i trzecie. W następnym tygodniu klasy te będą pracować zdalnie, a do szkół – na naukę stacjonarną, pójdą klasy drugie, które stanowią tzw. podwójny rocznik.

Wyjątkiem jest II LO, które dzieli klasy i grupy na pół, czyli „pionowo” – połowa klasy będzie w szkole, a połowa w domu i będzie brać udział w lekcjach zdalnie. W kolejnym tygodniu uczniowie, którzy pracowali zdalnie, pójdą do szkoły, a na zdalnej nauce w domach pozostanie ta część klasy, która chodziła na zajęcia stacjonarne.

W większości zespołów szkół w pierwszym tygodniu na nauce stacjonarnej będą klasy trzecie i czwarte, ze względu na przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych. W kolejnym drugie i trzecie.
Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Opola

Wyjątki od reguły

Nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych:

  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  • szkołach specjalnych samodzielnych lub funkcjonujących w zespołach,
  • dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania im nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole);
  • ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie, w tym uczniowie z zagranicy
  • ograniczeniem nie będą także objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców

 

W przypadku kształcenia zawodowego, zajęcia praktyczne w strefie żółtej i czerwonej będą prowadzone stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania wynika możliwość realizacji części lekcji zdalnie, wówczas szkoła będzie mogła prowadzić zajęcia przez Internet. Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa. W strefie żółtej praktyki będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią żadne objawy lub zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

O sposobie organizacji pracy szkoły decyduje dyrekcja i to ona za nią odpowiada. Nauczyciele muszą natomiast zweryfikować program nauczania i dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

źródło: PAP, MEN/IT

Facebook