niedziela, 1 października 2023

Zielone światło dla firm, które chcą podnieść standardy bezpieczeństwa i higieny pracy

 fot. Pixabay

Ruszył nabór wniosków w konkursie dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wnioski można składać od 17 kwietnia. Jest na to miesiąc.

Przedsiębiorcy, firmy i pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy

W tegorocznej edycji konkursu do wzięcia jest w sumie 100 milionów złotych. Wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku. Każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 procent wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tysięcy złotych.
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

ZUS wybierze te projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

By skutecznie ubiegać się o pieniądze wnioskodawca nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl.

Źródło: ZUS Opole

Facebook