czwartek, 7 grudnia 2023

Zmarł prof. Krzysztof Tarka – wybitny naukowiec Uniwersytetu Opolskiego

 fot. uni.opole.pl

19 stycznia w Szpitalu Tymczasowym w Opolu zmarł profesor Krzysztof Tarka. Wykładowca i naukowiec. Podczas swojej pracy badawczej napisał ponad 500 artykułów i kilkanaście książek.

Profesor Tarka urodził się w Kędzierzynie-Koźlu i tam mieszkał przez całe życie. W tym roku ukończyłby 57 lat. Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam też obronił w 1993 roku swoją rozprawę doktorską. Nosiła ona tytuł „Litwa w polityce rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1945”. W swojej pracy naukowej zajmował się problematyką mniejszości. Był wybitnym ekspertem zajmującym się powojenną imigracją. Był członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Na Uniwersytecie Opolskim pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Najnowszej. Jako wykładowca pełnił funkcję promotora licznych prac licencjackich, magisterskich i rozpraw doktorskich, a także recenzował prace habilitacyjne.

źródło: uni.opole.pl/JZ

Facebook