poniedziałek, 21 czerwca 2021

Zmiana na stanowisku dyrektora OCRG

 źródło: OCRG

14 czerwca Tomasz Hanzel zastąpi Rolanda Wrzeciono w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Nowy szef jednostki piastował dotychczas stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w UMWO.

Roland Wrzeciono odchodzi po 6 latach sprawowania swojej funkcji. Jeszcze nie chciał zdradzać, gdzie będzie kontynuować swoją karierę, natomiast wiadomo, że będzie to jedna ze spółek kapitałowych.

Za minione lata chciałbym podziękować moim przełożonym, szczególnie panu marszałkowi Andrzejowi Bule i członkowi zarządu województwa Szymonowi Ogłazie, a także współpracownikom i pracownikom, bo to dzięki nim możliwe było realizowanie kolejnych zadań, które udało się nam wspólnie wykonać.
Roland Wrzeciono, dotychczasowy dyr. OCRG

Nowy dyrektor Tomasz Hanzel również ma ogromne doświadczenie. Wykształcenie wyższe zdobył na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz z audytu i kontroli na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 2002 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, a od 2010 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych. Jego departament odpowiadał za rozdział całej puli unijnych pieniędzy w naszym województwie.

To oznacza, że stery w OCRG przejmuje fachowiec z wieloletnim doświadczeniem, co jest gwarantem zapewnienia ciągłości sprawnego funkcjonowania tej jednostki. Pan dyrektor Hanzel ma ogromną wiedzę i jest świetnym menadżerem. A w związku z tym, że na bieżąco współpracował z OCRG, doskonale zna jednostkę, jej pracowników i zadania.
Andrzej Buła, marszałek woj. opolskiego

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki działa od 2007 roku. Realizuje ono działania związane z polityką rozwoju województwa. Jest również Instytucją Zarządzającą procesem wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.

źródło: OCRG/JZ

Gość w kawiarence

Facebook