piątek, 2 grudnia 2022

Zmiana na stanowisku dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

NFZ fot. NFZ

Jak informuje opolski NFZ, Robert Bryk, dotychczasowy Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ podjął decyzję o realizacji nowej drogi zawodowej i wystąpił do Prezesa NFZ z prośbą o odwołanie go z funkcji Dyrektora.

Od 3.10.2022 roku pełnienie obowiązków dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ powierzono Pani Beacie Cyganiuk, zastępcy dyrektora ds. medycznych.

Pani Beata Cyganiuk związana jest z ochroną zdrowia na Opolszczyźnie od 24 lat.

Tworzyła podstawy systemu ubezpieczenia zdrowotnego  w ramach reformy systemowej z 1999 r. najpierw w  ramach Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz w ramach Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych. Następnie w strukturach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od grudnia 2016 r. jako  Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  odpowiadała za zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak podaje NFZ, bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów jest jej największym priorytetem w pracy dla systemu opieki zdrowotnej.

Źródło: Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

Facebook