czwartek, 1 czerwca 2023

Zmiana organizacji ruchu przy budowie obwodnicy Olesna

 Fot. GDDKiA w Opolu

Wraz z postępem prac na budowie obwodnicy Olesna, w poniedziałek został wyłączony z ruchu przejazd pod trasą S11 w Łomnicy. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu zaplanowano na 6 marca br. Zamknięty został przejazd ul. Lompy w Łomnicy pod budowaną drogą S11, a kierowcy obecnie korzystają z sąsiedniej ul. Dzierżona. Taka organizacja ruchu potrwa do końca czerwca br. i ma związek z budową obiektu w ciągu drogi ekspresowej S11.

Początek nowej autostrady S11, w skład której wchodzi 25-kilometrowy odcinek obwodnicy Olesna, znajduje się w pobliżu miejscowości Kolonia Ciarka. Na skrzyżowaniu obecnych DK11 i S11 powstanie rondo, a dalej trasa docelowego układu dwujezdniowego o dwóch pasach ruchu na stronę i nośności 11,5 t/oś. Budowana droga zakończy się przy granicy województw opolskiego i śląskiego, w pobliżu miejscowości Łomnica. Kierowcy będą teraz korzystać z części S11, aby dotrzeć do ronda na obecnym skrzyżowaniu z DK11. Docelowo obwodnica Olesna zostanie połączona z sąsiednim odcinkiem autostrady S11, od Kępna do początku obwodnicy Olesna, na który w tym roku zostanie wyłoniony wykonawca. Ponadto na odcinku od granicy powiatów opolskiego i śląskiego do autostrady A1 do końca tego roku zostanie złożony wniosek o ustalenie warunków środowiskowych.

W ramach inwestycji, która jest już zrealizowana w 80 procentach, powstaną 24 mosty, a także węzeł Olesno i dwa ronda na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 487. Największe z budowanych mostów to dwa wiadukty nad linią kolejową Tarnowskie Góry – Kultiborg, o długości odpowiednio 135 m i 126 m. Droga będzie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu. W trakcie tej inwestycji przebudowano infrastrukturę techniczną, taką jak sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz urządzenia melioracyjne. Nowa trasa zapewni nowoczesne połączenia drogowe w obwodach Wielkopolsce, Opolski i Szlonsku, zapewniając komfort dla ruchu tranzytowego. Umożliwi również kontakt z regionami inwestycyjnymi, co wpłynie na żywotność gospodarczą okolicznych terenów S11 i Obwodu Opolskiego.

Docelowo obwodnica Olesna stanie się częścią autostrady S11 o charakterze krajowym, łącząc port w województwie Zachodniopomorskim z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Całkowity koszt projektu to 767,9 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie ok. 411 mln zł w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Inwestycja ta zostanie oddana do użytku kierowców w trzecim kwartale tego roku.

oprac. PK/GDDKiA

Facebook