czwartek, 7 grudnia 2023

Zmiany na linii nr 28 w Opolu

 fot. MZK Opole

Od 1 lutego wprowadzone zostaną zmiany na linii 28 w Opolu. Jak informuje MZK – to odpowiedź na prośby podróżujących o urealnienie godzin odjazdów.

Modyfikacje zostaną wprowadzone, aby poprawić punktualność na 28. Zaznaczamy, że nie zmienią się częstotliwość oraz liczba kursów. Korektom podlegać będą godziny odjazdów z poszczególnych przystanków – zostały one zaktualizowane i urealnione. Wprowadzone zmiany pozwolą poprawić jakość świadczonych usług, a przede wszystkim poprawić punktualność na wspólnych odcinkach tras pozostałych linii.
Ewelina Laxy z opolskiego MZK

W wyniku korekty wprowadzonej na linii 28 nieznacznej zmianie ulegną rozkłady jazdy linii: 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 i 21 (w większości chodzi o przyspieszenie wybranych kursów od 1 do 3 minut). Pozwoli to na zintegrowanie podróży na wszystkich tych liniach tak, aby dać możliwość wygodnej i zgranej w czasie przesiadki.

Jest to pierwszy etap zmian mający na celu podniesienie komfortu korzystania z komunikacji miejskiej.

Źródło: Radio Doxa

Facebook