niedziela, 23 czerwca 2024

Zmiany w Opolskim Ośrodku Zamiejscowym CWCR

 fot. ŁK

W piątek (10.02) nastąpiła zmiana kierownictwa w zamiejscowym oddziale Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Ze stanowiskiem pożegnał się pułkownik Dariusz Kaminiów, a obowiązki po nim przejął płk Tomasz Włodarczyk. Uroczystość „zmiana warty” miała miejsce na terenie Politechniki Opolskiej. W uroczystości udział wziął wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Jak podkreślił, doskonale pamięta, jak witał płk. Kaminiowa jako szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu.

Jak poinformował wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, pułkownik Kaminiów kończy już drugą kadencję najpierw na stanowisku szefa sztabu wojskowego w Opolu, a dzisiaj Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Oddział zamiejscowy w Opolu. Dzisiejsza uroczystość z przekazania dowództwa nad CWCR w Opolu, nie jest pożegnaniem pułkownika z mundurem, a objęciem nowych zadań w Katowicach.

Dziś nadszedł ten dzień, kiedy mamy okazuję podziękować pułkownikowi za lata służby na Opolszczyźnie i za przekształcenie samej instytucji. Od pierwszych dni dał się poznać jako bardzo solidny oficer, który także nie bał się nowych wyzwań. Całe przekształcenie sztabów wojewódzkich w Centra Rekrutacji były bardzo dużą zmianą organizacyjną. W Opolu zostało to bardzo dobrze przeprowadzone i płynnie, przy jednoczesnym intensywnym kontakcie ze społecznością lokalną. To jest bardzo ważne, bo to są podstawowe zadania Centralnych Wojskowych Centrów Rekrutacji, żeby być blisko tych struktur, które mają charakter cywilny, ale nieodzowny do tego, żeby właściwie wykonywać obowiązki.
Marcin Ociepa, wiceminister Obrony Narodowej
płk Dariusz Kamionów
płk Dariusz Kamionów, fot. ŁK

Pułkownik Dariusz Kaminiów szefował Opolskiemu Zamiejscowemu Biuru CWCR przez ostatnie 6 lat. Jak podkreśla, był to ciekawy okres – nieszablonowy, bowiem przypadło mu kierować placówką w okresie tworzenia się struktur Wojsk Obrony Terytorialnej, pandemii Covid i związanych z tym działań kryzysowych, a w ostatnim czasie wojny w Ukrainie i nowych zadaniach dla wojska – szczególnie w zakresie logistyki. Przed nowym dowódcą, nowe wyzwania. W głównej mierze opierają się o dwa filary: – pierwszy z nich to rekrutacja do sił zbrojnych, drugi filar to współpraca z otoczeniem lokalnym, samorządami, aby wszyscy mieszkańcy Opolszczyzny czuli się bezpiecznie.

płk Tomasz Włodarczyk
płk Tomasz Włodarczyk, fot. ŁK
Bazując na doświadczeniu mojego kolegi, chciałbym kontynuować wszystko, co rozpoczął mój poprzednik. Wyzwań przede mną jest wiele, a kilka z nich sam sobie wyznaczyłem, ale też są wyzwania przekazane przez mojego szefa. Chcę też współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z oddziałami kształcenia wojskowego. Zamierzam stanąć na wysokości zadań mi zleconych.
pułkownik Tomasz Włodarczyk, szef Ośrodka Zamiejscowego CWCR w Opolu
W obecności sekretarza stanu Marcina Ociepy, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz przedstawicieli służb mundurowych, płk Dariusz Kaminiów przekazał swoje obowiązki płk. Tomaszowi Włodarczykowi. Podczas uroczystości przemawiał wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Podkreślił, że niezależnie od zajmowanych stanowisk oraz reprezentowanych instytucji, cel jest jeden: – siła i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Wskazał również, że istotnym elementem działalności zarówno postronnie wojskowej, jak i organizacji cywilnych jest budowanie w społeczeństwie dumy i szacunku wobec munduru, żołnierza i funkcjonariusza państwa Polskiego.
autor PK

Facebook