poniedziałek, 30 stycznia 2023

Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Głogówku

 fot. gmina Głogówek

Zakończona modernizacja to największa inwestycja w mieście po 1989 roku. Dotychczasowa oczyszczalnia, która została wybudowana w 1995 roku, była już w katastrofalnym stanie technicznym.

Modernizacja oczyszczalni zajęła trzy lata i znacząco wpłynęła m.in. na kwestię ochrony środowiska . Poprawi się parametr ścieku oczyszczonego, poprawi się również stan wód rzeki Osobłogi. Do oczyszczalni będzie można również podłączać kolejne miejscowości. Bardzo cieszymy się, że udało nam się zrealizować tak wielką inwestycję. W tej chwili mówimy o zastosowaniu w pełnym wymiarze komputerów, automatyki, różnego rodzaju sterowników, dzięki czemu obiekt wymaga mniej obsługi. Jest także bardziej bezpieczny dla użytkowników
Piotr Bujak, burmistrz Głogówka

Modernizacja oczyszczalni kosztowała ok. 7,5 mln zł. Blisko połowa (3,5 mln zł) stanowiła dofinansowane ze środków unijnych. 1,75 mln zł dołożyła gmina Głogówek, a prawie 2,3 mln zł to środki spółki komunalnej.

Źródło: dofa.fm/ Diana Bogacz-Kotulak

Facebook