niedziela, 16 stycznia 2022

Znamy już najlepsze przestrzenie i obiekty w regionie

 źródło: UMWO

Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego odbył się już po raz dwunasty. W tym roku dwie główne nagrody marszałka trafiły do gmin Olesno i Głuchołazy.

Jury składało się ze specjalistów do spraw urbanistyki, architektury, planowania przestrzennego, projektowania oraz budownictwa. Do tegorocznej edycji konkursu zakwalifikowały się 33 inwestycje i to spośród nich komisja wybrała zwycięzców. Przy ocenie projektów brano pod uwagę ich funkcjonalność i kompozycję oraz ich wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Wybór najlepszych był bardzo trudny. Zawsze mówimy, że przestrzeń publiczna przede wszystkim powinna służyć mieszkańcom, więc ważne jest nie tylko stworzenie odpowiedniej infrastruktury, ale i to, jaka tam pojawi się funkcja. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że taka liczba wspaniałych inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia unijnego.
Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

Główna nagroda w kategorii „Przestrzeń publiczna” trafiła do gminy Olesno za rewitalizację promenady przy ul. Murka. Główną nagrodę w kategorii „Obiekt użyteczności publicznej” zdobyły zaś Głuchołazy za Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Jest to obiekt (biblioteka), który wpisał się bardzo mocno w samo centrum Głuchołaz, tutaj jest duża zasługa projektanta ale też dyrektora centrum kultury, który zabiegał aby projekt powstał. Nie ukrywam że to wielka radość że kolejny obiekt został zauważony.
Edward Szupryczyński, burmistrz Głuchołaz

Swoją opinię na temat zrealizowanych przedsięwzięć mieli również okazję wyrazić wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego poprzez internetowe głosowanie na najlepszą inwestycję. Nagrody internautów w obu kategoriach trafiły do Dobrzenia Wielkiego. W kategorii „Przestrzeń publiczna” za rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej doceniono kąpielisko „Balaton” i w kategorii „Obiekt użyteczności publicznej” gminę nagrodzono za modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

W konkursie, oprócz nagród głównych, przyznano także wyróżnienia. Nagrodzone zostało 13 projektów z 9 miejscowości województwa opolskiego. Spośród nich aż 9 wyróżnień trafiło do Miasta Opole.  

W kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA:
– Rewitalizacja miasta Dobrodzień – przebudowa placu rynku.
– Utworzenie i urządzenie szlaku gąsek na terenie wsi Gąsiorowice – „Szlak Gąski produktem lokalnym Gąsiorowic”.
– Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
– Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem, Opole.
– Przestrzeń publiczna „Park wiejski w Niewodnikach”.
– Park 800-lecia z edukacyjnym placem zabaw dla dzieci i dorosłych. Park 800-lecia z placem zabaw – I etap, Opole.
– Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu.

W kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
– Centrum Przesiadkowe w Gogolinie. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Dworca Kolejowego w Gogolinie.
– Muzeum Ziemi Kozielskiej w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego”.
– Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu.
– Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem „Sceny Kameralnej BCK”.

źródło: UMWO/ŁB

Facebook