piątek, 24 maja 2024

Znamy opolskich liderów list Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców!

 fot. KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy wystawia kandydatów do Sejmiku, Rady Miasta oraz na Prezydenta Opola

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy zaprezentował dzisiaj (26.02.) liderów list w nadchodzących wyborach samorządowych.

Konferencję prasową otworzył Poseł na Sejm RP Włodzimierz Skalik. Następnie poszczególni kandydaci zaprezentowali krótka informacje na temat swojej osoby.

Do Sejmiku Województwa Opolskiego w poszczególnych okręgach zaprezentowani zostali następujący kandydaci:
– okręg 1 – Mariusz Rybczyński,
– okręg 2 – Miłosz Kawałkowski,
– okręg 3 – Beata Maria Gaj,
– okręg 4 – Piotr Kołodziej,
– okręg 5 – Daniel Szkarupski.

Kandydatami do Rady Miasta Opole zostali:
– okręg 1 – Ryszard Skawiński,
– okręg 2 – Jacek Kichman,
– okręg 3 – Longin Bartnik,
– okręg 4 – Łukasz Gruca.

Kandydatem KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy na Prezydenta Miasta Opole będzie Ryszard Skawiński.

Źródło: Biuro Opolskie KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy

Facebook