czwartek, 19 maja 2022

ZOL w Brzegu czeka gruntowny remont

Powiat Brzeski ogłosił przetarg na przebudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Pozwolą na to środki w ramach rządowego programu Polski Ład.

4,6 mln zł wsparcia ze strony rządy pozwolą na głęboką modernizację obiektu Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego m.in. w zakresie zamontowania zewnętrznej windy oraz wykonania dróg dojazdowych, chodników i miejsc parkingowych. Dodatkowe środki, w połączeniu z pozyskanymi w ubiegłych latach funduszami RPO na wykonanie termodernizacji obiektu, pozwolą zapewnić godne warunki przebywania schorowanych starszych osób oraz odpowiednie warunki pracy dla personelu.

Powiat Brzeski chce zrealizować tę inwestycję najpóźniej do końca III kwartału przyszłego roku.

Cieszę się, że udało nam się pozyskać tak duże dofinansowanie, także dzięki pomocy i zgodnej współpracy z posłem na Sejm RP Marcinem Ociepą, ówczesnym wiceburmistrzem Brzegu Tomaszem Witkowskim i starostą brzeskim Jackiem Monkiewiczem. Dziękuję w imieniu Brzeżan.
Radosław Preis, Radny Rady Miejskiej Brzeg

autor: SK

Facebook