sobota, 18 maja 2024

ZUS będzie rejestrował umowy o dzieło. Już od stycznia

 źródło: Pixabay

Od nowego roku ZUS będzie liczył zawierane umowy o dzieło. Powstanie specjalny rejestr. Pozwoli to oszacować skale tego rodzaju zatrudnień oraz ułatwi weryfikację obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Od 1 stycznia płatnik lub osoba fizyczna będzie miał obowiązek powiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Informacje o podpisanych umowach cywilnoprawnych, trzeba będzie przesłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W zgłoszeniu będą przekazywane tylko ogólne informacje – dane adresowe i identyfikacyjne zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła oraz co jest przedmiotem umowy. Będzie do tego służył nowy formularz o symbolu ZUS RUD – zgłoszenie umowy o dzieło.

Wniosek należy składać do 7. dni od zawarcia umowy o dzieło. Dla każdego wykonawcy trzeba wypełnić oddzielny formularz RUD. W jednym dokumencie można wykazać maksymalnie 10. umów zawartych z jednym wykonawcą.

Będą jednak wyjątki. Taki obowiązek ominie pracodawców, którzy będą zawierać umowę o dzieło z własnym pracownikiem. Nie trzeba też zgłaszać umów o dzieło wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem oraz zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Rejestr ma pomóc oszacować liczbę umów o dzieło zawieranych w Polsce. Zgromadzone dane będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych. Taka baza ma też ułatwić weryfikację obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Decydującym powodem dla utworzenia bazy umów o dzieło, był problem z zaprojektowaniem form pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Brakowało informacji dotyczącej skali zawieranych umów o dzieło. Trudno było ocenić jakiej grupie aktywnych zawodowo osób potrzebna jest pomoc i w jaki sposób ją realizować.

Wprowadzenie rejestru umów o dzieło przewidują przepisy uchwalone 31 marca tego roku związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych.

źródło: ZUS/IT

Facebook