poniedziałek, 26 lutego 2024

ZUS prostuje wiadomości z mediów społecznościowych o zaległych wypłatach „800 plus”

 fot. ZUS Opole

ZUS dementuje internetowe doniesienia o rzekomym wyrównaniu świadczenia wychowawczego z 500 zł na 800 zł, które miałoby być naliczane od sierpnia bieżącego roku. ZUS podkreśla, że takie informacje nie mają żadnych podstaw w przepisach.

Do ZUS na terenie całego kraju zgłaszają się rodzice z pytaniem czy dostaną wyrównanie świadczenia „500 plus”. Przyczyną zamieszania jest krążący w mediach społecznościowych wniosek (druk WYR.8P), który ma uprawniać do waloryzacji świadczenia wychowawczego do 800 zł na dziecko już od sierpnia tego roku.

Kwota świadczenia wychowawczego zmieni się z 500 na 800 złotych od stycznia przyszłego roku. Wiadomości o tym, że ZUS będzie wypłacał wyrównanie za poprzednie miesiące jest nieprawdziwe. Dopiero od stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus zmieni się w 800 plus. Cały proces będzie zautomatyzowany, a rodzice bądź opiekunowie, którzy dotąd otrzymywali świadczenie nie będą musieli składać żadnych nowych wniosków. O zmianie wysokości kwoty jaką ZUS będzie przelewał na konto w banku będą powiadomieni przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jednak żeby świadczenie było wypłacone od początku okresu rozliczeniowego, rodzic musiał złożyć wniosek do końca czerwca 2023 r. Jeśli spóźnił się i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub faktycznego umieszczenia dziecka
w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

Źródło: ZUS Opole

Facebook