niedziela, 10 grudnia 2023

ZUS wypłaci więcej za wypadek przy pracy.

 fot. pixabay.com

Od kwietnia tego roku zmieniła się wysokość jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy lub uszczerbek na zdrowiu z powodu choroby zawodowej. Rekompensatę możesz otrzymać jeśli jesteś legalnie zatrudniony i zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w ZUS.

1269 zł – to nowa stawka za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Będzie obowiązywać od początku kwietnia br. do końca marca 2024 r. W porównaniu do poprzedniej taryfy (kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.) to wzrost o 136 zł, oraz o 236 zł więcej niż w okresie kwiecień 2021 r. – marzec 2022 r.

Wysokość jednorazowego odszkodowania zmienia się co roku i jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który określa lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu to równowartość 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dlatego miedzy kwietniem 2023 r. a marcem 2024 r. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu zgłaszający otrzyma 1269 zł.

ZUS nie wypłaci pieniędzy z tytułu jednorazowego odszkodowania wypadkowego automatycznie. Do tego potrzebny jest wniosek. Osoba poszkodowana powinna go złożyć wraz z protokołem powypadkowym lub kartą wypadku i dokumentacją opisującą okoliczności i przyczyny wypadku sporządzoną przez pracodawcę. Te dokumenty oraz wypełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) wnioskodawcy potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji poszkodowanego stanowi podstawę do przelewu pieniędzy na konto.

Źródło: ZUS Opole

Facebook