niedziela, 10 grudnia 2023

ZUS wyznaczył limity dorabiania. Dla kogo?

pieniądze w kieszeni źródło: Pixabay

To ważna informacja dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Od marca do maja obowiązują nowe progi dodatkowych przychodów.

Wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorabiać do swojego zasiłku, ale do pewnych granic. ZUS informuje, że chodzi o zatrudnienie, które rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, czyli na przykład umowę o pracę czy umowy zlecenia.

Uwagę na to ile dorabiają powinni zwrócić renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Po przekroczeniu przyjętych na konkretne miesiące granic, ich dodatkowe zarobki mogłyby w przyszłości spowodować zmniejszenie wypłacanych przez ZUS świadczeń lub wręcz ich zawieszenie. Na wiosnę jest dobra wiadomość, bo w marcu, kwietniu i maju progi dodatkowych przychodów wzrosną i to sporo. Będzie zatem większa swoboda, by bez konsekwencji więcej dorabiać.
Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

ZUS może pomniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód z dodatkowych źródeł będzie większy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia w kraju, który od marca wynosi 3820,60 zł brutto. Limit ten jest o ponad 200 zł wyższy od obowiązującego między grudniem 2020 r., a lutym br. (3618,30 zł). Taki dodatkowy, średni miesięczny przychód wynikający z aktywności zawodowej, nie będzie miał konsekwencji dla wypłacanego przez ZUS świadczenia.

Wypłata świadczenia z ZUS może być zawieszona, jeśli dodatkowe przychody przekroczą 130% przeciętnego wynagrodzenia. Nowa kwota graniczna od marca do maja wynosi 7095,40 zł brutto (wcześniej to 6719,70 zł), a wiec o około 300 zł więcej.

Jak informuje ZUS uzyskanie przychodów w przedziale od 3820,60 zł do 7095,40 zł spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia. Skąd biorą się te progi? Jest to pochodna przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale podana w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, które wyniosło 5457,96 zł i było o ponad 289 zł wyższe, niż w poprzednim kwartale ubiegłego roku.

Inaczej ma się sytuacja w przypadku osób, które przeszły na emeryturę przekraczając powszechny wiek emerytalny, czyli dla kobiet po 60 roku życia, a dla mężczyzn powyżej 65 lat. Ci świadczeniobiorcy mogą osiągać dodatkowe dochody bez obawy uszczuplenia świadczeń z ZUS.

Gwarancję wypłaty renty w pełnej wysokości, mimo dodatkowych przychodów, mają też inwalidzi wojenni, osoby pobierające rentę z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez ograniczeń zarobkować mogą także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

źródło: ZUS

Facebook