poniedziałek, 8 marca 2021

Zuzanna Donath-Kasiura nowym wicemarszałkiem!

 Źródło: UMWO

Kandydatka Mniejszości Niemieckiej objęła funkcję wicemarszałka regionu. Zastąpiła na tym stanowisku Romana Kolka, zajmującego się służbą zdrowia.

Nowego wicemarszałka wybrano podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Kandydaturę poparło 16 radnych, 4 było przeciwnych. Do zakresu obowiązków nowego członka zarządu będą należeć sprawy związane z ochroną zdrowia i polityką społeczną, uzależnieniami, edukacją, rynkiem pracy oraz wielokulturowością.

Zuzanna Donath-Kasiura jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w 1994 na kierunku filologia polska, posiadającą uprawnienia do nauczania języka niemieckiego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej na kierunku: Biznes międzynarodowy Unia Europejska – Chiny.

Przez 9 lat pracowała jako nauczyciel języka niemieckiego i polskiego. Od 1999 do 2016 była referentem ds. kultury w TSKN. Od 2016 pełni funkcję zastępcy dyrektora TSKN. Jest inicjatorką m.in. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. Od 2001 Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych (2001-2019 również konkursu dla klas gimnazjalnych).

Członkini Diecezjalnej Rady ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W 2015 roku wybrana na Sekretarza TSKN. Od września 2016 roku jest wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Od sierpnia 2017 do czerwca 2018 roku pełniła społecznie funkcję prezesa spółki medialnej Pro-Futura.
W 2018 roku została wybrana Radną Województwa Opolskiego, gdzie w latach 2018-2020 była przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, od 2020 roku jest Przewodniczącą Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości.

W 2018 została nagrodzona Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono, a w sierpniu 2020 roku dyplomem uznania Ambasadora RFN w Warszawie za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko-niemieckiej.

Przypomnijmy, że pierwszym kandydatem na stanowisko wicemarszałka z ramienia Mniejszości Niemieckiej był Rafał Bartek, obecny przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego. Ze względu na wątpliwości formalno-prawne rekomendację wycofano.

Źródło: UMWO/TSKN/SI

Gość w kawiarence

Facebook