piątek, 24 maja 2024

Żytomierska i Lwowska z nowymi drogami, chodnikami i infrastrukturą

 fot. MZD Opole

Zakończyła się inwestycja realizowana na Żytomierskiej i Lwowskiej. Na obu ulicach powstały nowe drogi, ale nie tylko.

Głównym założeniem inwestycji była budowa dróg o masie bitumicznej. Zadanie to zostało zrealizowane na łącznej długości blisko 450 metrów. Żytomierska w całości zyskała nową nawierzchnię na odcinku 260 metrów. Z kolei prace na Lwowskiej były realizowane od skrzyżowania z ulicami Kresową i Stanisławowską do włączenia w ulicę Wygonową. W tym przypadku mówimy z kolei o długości ponad 170 metrów.

Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostały chodniki z kostki, nowe oświetlenie oraz kanalizacja. Dodatkowo wzdłuż ulicy Lwowskiej wybudowana została droga dla rowerów z nawierzchnią asfaltową, która łączy się z ciągiem rowerowym na ulicy Wygonowej.

Ostatnim elementem robót było wykonanie wyniesionego skrzyżowania u zbiegu ulic Żytomierskiej i Lwowskiej.

Źródło: MZD Opole

Facebook