niedziela, 16 stycznia 2022

Banki zapłacą 60 milionów zł kary. To efekt niedozwolonych zasad ustalania kursów walut

 źródło: kschneider2991/pixabay

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył wielomilionowe kary finansowe na trzy banki BNP Paribas, Millennium oraz Santander Bank. To pokłosie niedozwolonych zasad ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty kredytów indeksowanych m.in. do euro i franka szwajcarskiego. Łączna kwota zadośćuczynień, których UOKiK domaga się od banków, wynosi 60 mln złotych.

Najwyższą karę nałożono na BNP Paribas w wysokości 26,6 mln zł. O 3 mln mniej do zapłacenia ma Santander Bank. Najniższą karę UOKiK nałożył na bank Millennium w wysokości 10,5 mln zł.

Podstawą do zajęcia się sprawą były sygnały od konsumentów. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, wydał trzy decyzje, w których zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych nieprecyzyjnie określające zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów. W efekcie takich zapisów, banki mają możliwość subiektywnego kształtowania kursów walutowych, stanowiących podstawę ustalania wysokości rat płaconych przez kredytobiorców.

Stosowane przez banki kryteria dotyczące ustalania tzw. spreadu rażąco naruszają interesy konsumentów. Kredytobiorcy nie mają możliwości sprawdzenia, w jaki sposób banki wpływają na kursy walut publikowane w ich tabelach i w efekcie, czy nie naliczają im zbyt wysokich rat kredytu. Banki poprzez zapisy klauzul niedozwolonych zapewniły sobie możliwość subiektywnego ustalania wysokości kursów walutowych, w efekcie czego konsumenci mogli płacić zawyżone raty kredytów. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Zasady ustalania zobowiązań finansowych muszą być uczciwe, przejrzyste i weryfikowalne przez konsumentów.
Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Decyzje nie są prawomocne. Banki mogą odwołać się do sądu. UOKiK prowadzi także postępowania wobec kolejnych 4 banków: Raiffeisen Bank International AG (wcześniej: Raiffeisen Bank Polska), PKO BP, BPH, Pekao SA.

źródło: PAP/IT

Facebook