Plac Sebastiana 7
piątek, 30 września 2022

Brzeg – Trwa remont placu zabaw w Parku Centralnym

 fot. brzeg.pl
W Parku Centralnym trwają prace polegające na przebudowie placu zabaw dla dzieci. Widać już pierwsze efekty robót. Zainstalowano nowe ogrodzenie, ławki i wymieniono nawierzchnię. Wkrótce rozpocznie się montaż nowych urządzeń zabawowych!
Rewitalizację wraz z przebudową placu zabaw wykonuje firma Brukarstwo Odwadniane Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Sp. j. Prace obejmują remont alejek parkowych przylegających bezpośrednio do placu zabaw, budowę piaskowej nawierzchni bezpiecznej, wymianę urządzeń zabawowych, ławek i koszy na śmieci oraz wykonanie ogrodzenia. Zakończono już większość prac przy odbudowie alejek, wykonano również część nowych nasadzeń i zamontowano nowe ławki oraz część ogrodzenia. Kolejnym etapem jest montaż urządzeń zabawowych. Nowoczesne wyposażenie placu zabaw uatrakcyjni to miejsce i zachęci do spędzania w nim czasu.
Cieszę się, że widoczny jest postęp prac. Już niedługo najmłodsi mieszkańcy naszego miasta będą mogli skorzystać z zupełnie nowych urządzeń zabawowych. Ta inwestycja ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, ale również poprawę estetyki obiektu
Jerzy Wrębiak, Burmistrz Brzegu

Zadanie realizowane jest przy wsparciu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a koszt prac wynosi 627.813,33 zł.

Oprac. PK

źródło: Brzeg.pl

Facebook